Berg Eiendom Haugaland AS har inngått intensjonsavtale om kjøp av Ole Strømø og Morten Helland sine seksjoner av Etne Senter. – Det er på tide at nye krefter får muligheten til å utvikle senteret videre, sier sentergründerne.

 

Tekst: Kari Aakre, Medvind 24

Overtakelsen vil tre i kraft 1. oktober, og gjelder tre seksjoner av senteret som i dag er eid av Helland og Strømø. Eierskiftet vil ikke medføre noen endringer for leietakerne som fremdeles skal drive butikkene sine i senteret som i dag.
– Det har vært flere interessenter, og vi er veldig glade for at det er Berg Eiendom som nå vil videreføre våre deler av senteret. Berg Eiendom er en profesjonell aktør med lang erfaring som i dag eier flere andre næringseiendommer på Haugalandet, sier Helland og Strømø. Berg Eiendom eier i dag 12 næringsbygg på Haugalandet, med alt fra offentlige leietakere som politi, legevakt og brannstasjon til handel, industri, store og små kontorer.

Ole Ben Pedersen i Berg Eiendom sier selskapet ser et stort utviklingspotensial i Etne senter.
– Vi overtar et veldrevent senter, og ønsker å drive det videre i samme ånd som før. Vi ser også på flere muligheter for å kunne videreutvikle senteret i årene som kommer, sier Pedersen. Senteret har siden starten hatt en stødig utvikling, og omsatte for ca. 202 millioner kroner i 2016. Det tilsvarer en dobling i omsetning sammenlignet fra starten i 2007.
– Omsetningsmessig har senteret hatt en positiv utvikling hvert år, både på grunn av lojale, lokale kunder så vel som svært mange forbipasserende hytteeiere på vei til fjellet. Onsdag før påske hadde vi besøksrekord med 3400 kunder innom dørene, forteller Helland. Strømø og Helland etablerte Etne Senter i 2007. I dag eier de seksjoner som utgjør 75 prosent av senteret gjennom eiendomsselskapene Etne Eiendom 2, Etne Eiendom 3 og Etne Eiendom 8.

– Vi har drevet senteret i 10 år og føler det er på tide å slippe til andre som ser nye muligheter for videre utvikling av Etne senter. Når Berg Eiendom overtar våre seksjoner, er vi sikre på at senteret får solide og trygge eiere som både har muskler og vilje til å løfte senteret enda et hakk videre, sier Strømø og Helland.