Partene fortsetter det gode samarbeidet med Jobb og næring magasinet. Det er DHR Saga som er eier og utgiver av magasinet. Haugesund regionens Næringsforening bidrar med redaksjonelt stoff til de redaksjonelle sidene.

-Vi ser frem til å samarbeide videre med dyktige folk i DHR Saga om Jobb & Næring. For næringsforeningen er det viktig å være synlig og fortelle om alt det spennende som skjer i næringslivet i vår region. Via Jobb & Næring oppnår vi dette, og får mange positive tilbakemeldinger fra de næringsdrivende, sier Egil Severeide i en kommentar.

Avtalen som nå ble inngått i august er for tre nye år. Magasinet har fått et meget godt fotfeste på Haugalandet og er det magasinet som har størst dekning/opplag og kan vise til størst annonse-økning i vår region. Jobb og Næring  kommer ut 10 ganger i året og er det mediet som har tatt mål av seg til å  gjenspeile næringslivet på Haugalandet.
-Samarbeidet med HN er svært nyttig for oss i DHR Saga. Foreningen har over 450 medlemsbedrifter, og inkluderer et nettverk som er viktig både redaksjonelt og kommersielt, sier Eli Marie Strøm Rasmussen i en kommentar.