Gründerloftet har hatt en hektisk start, og stadig flere personer, samarbeidspartnere og bedrifter har koblet seg på det nye gründermiljøet. Nå som grunnarbeidet er på plass, og loftet har blitt en samlingsplass for gründervirksomhet i regionen, utvides tilbudet med nye aktiviteter.

-Målsettingen med Gründerloftets virksomhet, er at vi skal stimulere til nyskaping, forteller Marius S. Håkonsen. Han forklarer videre at dette krever en balansegang mellom å gi et godt tilbud til alle som går med en drøm om å skape sin egen arbeidsplass, men også å ha en tett dialog med de etablerte bedriftene og offentlige institusjoner som samarbeider med næringslivet i regionen. Alt henger sammen, og man må spille på hverandres ressurser. Gründerloftet skal være en nyttig møteplass for alle, uavhengig av hvilken fase eller posisjon man er i.

Regional satsing
Nedgangen i oljeprisen og den påfølgende reduksjonen i oljeindustriens investeringer, har gitt store ringvirkninger i vår region.  Nedbemanninger og konkurser har ført til økning i arbeidsledighet, og “omstilling” har blitt et flittig begrep for både personer og bedrifter. Samtidig opplever stadig flere bransjer at det skjer store endringer og effektiviseringer som fører til nye behov. Noen ser dette som en mulighet til å realisere egne ideer og velger å starte egen virksomhet fremfor å søke nye jobber. Her har det offentlige også ulike støtteordninger, og Haugesund samlet sin satsing i Gründerloftet og Kubatoren.

Må samarbeide
Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn, har vært personlig engasjert i kommunenes tilbud til nyskaping og gründervirksomhet, og ønsker at Haugesund skal vise veg i den regionale innsatsen for å skape nye arbeidsplasser. Regionen er for liten til å konkurrere på dette området, mener han og forsøker med det å få nabokommunene til å samles om en felles satsing. Dette vil forhåpentligvis også gjenspeiles i Gründerloftets tilbud utover høsten.

Nyskapingsuke
Nytt for høstens aktiviteter, blir blant annet en egen uke som er dedikert til nyskapingens ånd. Denne skal avholdes i slutten av oktober, og vil inneholde ulike tilbud til både gründere og etablerte bedrifter.  Her vil man få presentert trender og behov innenfor ulike bransjer, og utveksle ideer om hvilke muligheter det gir for utvikling av nye produkter og tjenester.

Nytt styre
Aktivitetene på Gründerloftet krever både finansiering, organisering og planlegging, for at tilbudet skal fungere for de ulike leietagere. Foruten iherdig innsats fra daglig leder Jarle S. Eriksen og fasilitator Marius S. Håkonsen, er arbeidsoppgaver også fordelt på selskapets ulike styremedlemmer. Fra juni 2017, består styret av Harald Bentsen, Heine F. Birkeland, Lisbeth Spies og Jarle S. Eriksen (daglig leder). Bentsen har vært styreleder siden oppstarten i 2016, men har nå gitt stafettpinnen videre til Heine F. Birkeland.

Nyskapningsuka

Etter modell fra andre byer, har Haugesund nå valgt å satse på en egen uke som dedikeres til nyskaping. Denne “Nyskapingsuka” er lagt fra 30. oktober til 3. november, og blir er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon i Haugesundregionen.

-Dette blir en ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte kontakter, forklarer Marius S. Håkonsen. Han er innleid fra Innovation Lab, for å bistå Haugaland Vekst i arbeidet med å organisere og få på plass de ulike arrangementene.

Trender for automatisering og autonomi i shipping (såkalt Shipping 4.0), Bedriftenes dag og investorsamling hos samarbeidspartner DNB er blant aktivitetene som finner sted denne uka. Endelig program er ikke ferdig enda, så Håkonsen anbefaler alle interesserte til å følge med i media og på Gründerloftets Facebook-side for mer informasjon.

Opptatt av nyskaping: Ordfører Arne-Christian Mohn, mener kommunene og næringslivet på Haugalandet må samarbeide tett for å legge til rette for nye arbeidsplasser.

 

HØSTENS PROGRAM

1.Investorfrokost m/Bjørn Christensen
September (se Facebook)

2.Åpen dag – Vafler og nye ideer
Hver 3. fredag (se Facebook)

3.Startup weekend
Dato annonseres på Facebook + www.grunderloftet.org

4. Det 25 målTID
1. november (i Nyskapingsuka)

5.Grunderpils
Annonseres på Facebook

6.“Fuckup/Failurenight”
Desember

7.Etablerer-kurs
Annonseres på Facebook