Rundt 30 bedrifter var 6. juni samlet til startskuddet for IdéLab Bedrift. 

I vinter startet IdéLab Gründer, et prosjekt for arbeidsledige med gode forretningsidéer. Gründerprosjektet går fortsatt, og prosjektdeltakerne skal gjennom høsten gjøre seg klar for sin egen bedriftsetablering.
Men nå er det altså også IdéLab for lokale bedrifter. Målet med IdéLab Bedrift er å gi kunnskap og gode rammer for vekst- og omstillingsarbeid. Spesielt rettes fokus på nye markeder internasjonalt, innovative anskaffelser, digitalisering, miljøteknologi og sist men ikke minst innovasjonskompetanse.

Prosjektet ble innledet med et kick-off hvor Innovasjon Norge og VRI presenterte virkemidler og støtteordninger for næringslivet. Deltakerne fikk også høre hvordan Saga Subsea, InfoGym og Nærenergi har jobbet med utvikling og internasjonalisering og hvilke virkemidler de har benyttet på veien. Spesielt fikk Saga Subsea mye oppmerksomhet for sin reise ut i verden, nærmere bestemt når det gjelder etableringen av avdelingen på Gran Canaria, og deres interessante tilnærming til utviklingsprosjekter, både hjemme og ute. Til høsten legger IdéLab til rette for en del aktuelle seminarer og workshop´s, og de ulike temaene ble presentert av Anne K. Helgeland.
– Gjennom IdéLab retter vi fokus på de områdene vi mener vil ha stor betydning for bedriftene fremover, som for eksempel digitalisering og internasjonale muligheter. Gjennom workshop´ene håper vi å starte gode prosesser sammen med bedriftene, og gi dem nyttige verktøy, virkemidler, metoder og struktur å jobbe med. Det blir også mulighet for å få individuell oppfølging for enkeltbedrifter som ønsker det.” sier Helgeland.

Aktivitetene starter i august og det vil løpende utover høsten bli satt opp 5 workshop´er:

Hvordan jobbe med innovasjon i egen virksomhet. Fokus på struktur, metode og verktøy.
Go Global er seminar om nye markeder og internasjonalisering. Fokus på vekstpotensiale, risiko, virkemidler og finansiering.
Bærekraft og miljøteknologi – fokus på systematikk og utfordringer i utviklingsprosjekter, samt finansieringsordninger.
Innovative anskaffelser i offentlig sektor.
Digitalisering for økt produktivitet og lønnsomhet – Fokus er kunnskap, utviklingstrekk og innspill til hva som kreves for å sette i gang digitale prosesser.

Mer informasjon om de ulike aktivitetene finner du på rrs.no