Både Norge generelt og Haugalandet spesielt, har mye å lære av de amerikanske investormiljøene i Silicon Valley. Det mener fasilitator Marius S. Håkonsen ved Gründerloftet og Åse Samdal i Valide Haugesund. Sammen med DNB jobber de for å koble oppstartsvirksomheter med investorer, og har derfor jevnlige møter med aktører innenfor det lokale finans- og investormiljøet.

– For oss i Dnb, er det både et sterkt ønske og en konkret målsetting at vi skal tilrettelegge for nyskaping og gründeraktivitet, forteller Muamer Sehic. Han er bedriftsrådgiver ved Dnb i Haugesund, og følger opp aktivitetene på Gründerloftet som en del av bankens satsing på innovasjon og utvikling.

Åse Samdal fra innovasjonsselskapet Valide har tilgang både på offentlig og privat investorkapital, og kan også koble gründere med relevant kompetanse som anses nødvendig for å lykkes i satsingen. Samdal beskriver satsingen deres som ”smart kapital”, ettersom man både tilfører nettverk , kapital og kompetanse. For å kvalifisere til støtte, må gründervirksomheten imidlertid både vise et potensiale for vekst, ha et kvalifisert team og kunne vise til et unikt konkurransefortrinn. Dersom disse kriteriene er på plass, kan Valide tilby støtte og tidligfase-kapital, forteller Samdal.

Dnb arbeider aktivt med å koble investorer og oppstartsvirksomheter med hverandre, og ønsker å bruke sin industrikompetanse til å bidra i utviklingen av nye selskaper. Banken har derfor samlet denne innsatsen under konseptet NXT og arrangerer regelmessige samlinger for å koble investorer og oppstartsvirksomheter med hverandre.

Foredraget med Sean Percival er ett eksempel på slike aktiviteter, og på www.bit.ly/dnb-nxt kan man både finne mer informasjon om NXT og informasjon om kommende arrangementer.