Gladmelding fra arbeidsmarkedet! Alle kommunene i nordfylket ligger under fylkesgjennomsnittet i ledighet.

Hvis vi ser på de lokale tallene for kommunene her i Nord-Rogaland så ser vi igjen tall som er lysere enn forrige måned. Haugesund og Karmøy,  som har hatt høy ledighet, har også markant bedring fra i fjor. For de mindre kommunene, så har Tysvær omtrent likt som i fjor, og de andre kommunene har litt økning fra i fjor – men alle disse hadde jo relativt lave ledighetstall i fjor, skriver leder av NAV Marked i Nord Rogaland,  Elisabeth Lie Nilsen.
– Hvis vi nå ser på bruttoledigheten i våre kommuner (de helt ledige + de som er på tiltak) så gikk ledigheten ned med 202  personer samlet. Den største nedgangen denne gangen ser vi på Karmøy med 122 personer og Haugesund med 59 personer. De andre kommunene hadde kun små endringer.

Vi har nå følgende bruttoledighet:  

Haugesund: 4,8%
Vindafjord: 4,3%
Karmøy: 4,1%
Sauda: 3,9%
Tysvær: 2,9%
Bokn: 2,7%
Suldal: 1%
Utsira: (Oppgis ikke – lave tall)

I og med at Rogaland som fylke nå har 5,0% bruttoledighet, ligger alle kommunene i nordfylket igjen under fylkesgjennomsnittet! Dette er jo svært gledelig for denne delen av fylket – og som tidligere nevnt er dette også ikke helt vanlig historisk sett.

Økt etterspørsel

Tilgangen på offentlig utlyste stillinger har gått litt ned sammenlignet med i fjor på denne tiden, men vi har fortsatt god tilgang inn på stillinger som meldes direkte til NAV.  Det er nå flere yrker det er litt vanskelig å få tak i arbeidskraft innen som bl.a.  murere, forskalingssnekkere og elektrikere. Etterspørselen etter arbeidskraft med fagbrev merker vi godt hos oss nå – men det er etterspørsel innenfor de fleste bransjer.
Fortsatt så er det lite etterspørsel etter arbeidskraft til offshore oppdrag. Men vi har også ett og annet oppdrag her nå. Flere bedrifter melder også om oppdrag de har på gang utover høsten – så det ser ut til at denne svakt positive trenden kan fortsette litt.
Vi har heller ikke i mai mottatt noen store varsel om permittering eller oppsigelse for Nord-fylket – noe som også er godt positivt signal for månedene fremover. Antall permitterte går også en del ned.
Igjen så er det langtidsledigheten som bekymrer oss også her i Nord-fylket. Økningen i langtidsledighet er spesielt stor for, de som kommer fra jobber innenfor olje/gass-relatert virksomhet. Vi hører ikke om noen umiddelbare gode utsikter i denne bransjen, selv om varsel om permittering/oppsigelse har avtatt. Det er mye som tyder på at det vil være lite aktivitet her også ut dette året – og en stund utover i 2018.  Det haster for mange av disse å komme seg i arbeid – og enda flere av vil nok være nødt til å se seg om etter arbeid andre steder enn i Rogaland og kanskje i andre bransjer enn olje/gass, skriver Lie Nilsen.