Katapult Future Fest - Day Two

Sean Percival er en amerikansk serie-entreprenør og investor. Hans egen karriere begynte som vaktmester, før han lærte seg programmering og startet eget IT-firma i Silicon Valley. I dag forvalter han risikokapital og rådgir gründere om hvilke tiltak som må gjøres for å komme dit man ønsker. 

Tekst: Heine F. Birkeland
Denne uken var han å finne på en investor samling i regi av Gründerloftet, Valide Haugesund, Rogaland Ressurssenter, Næringsforeningen og DNB Haugesund.
Percival er en ettertraktet foredragsholder, og hans foredrag er kjente for å være både ærlige og engasjerende. Når han deler hvordan det er å bygge tech-startups i dag, tar han utgangspunkt i over 120 investeringer i startups, og som tidligere Vice President i Myspace, har han unik innsikt i hvordan digital disrupsjon endrer verden. I dag er han bosatt i Oslo, og her har han delt sin kunnskap på arenaer som Oslo Innovation Week og By:Larm med bedriftskunder som Finn.no, Telenor og Opera Software. Sean er lidenskapelig opptatt av å dele sine erfaringer fra innsiden av Silicon Valley med fremvoksende teknologiselskaper i Norden.

Jobbet som vaktmester
Før han gikk inn i teknologiens verden, jobbet Percival som vaktmester i den amerikanske kasino-hovedstaden Las Vegas. – Jeg fikk min første møte med gründervirksomhet da jeg gikk og ryddet i kontorlokalene til en slik bedrift. Jeg syntes det var spennende, og tenkte at det var mer spennende arbeid enn å fortsette å tømme søppel, forteller Percival. Etter en periode med egne IT-bedrifter, ble han deretter sjef for venturekapitalselskapet 500 Startups inntog i Norge, et venturefond som forvalter ca 4,5 milliarder kroner i ulike oppstartsvirksomheter.

Tenk stort!
Det er en lang vei fra Percivals hjemtrakter i San Fransisco, til de norske miljøene han nå jobber med. Det er ikke bare den geografiske avstanden som er stor, men Percival beskriver også en stor forskjell i mentaliteten til både gründere og investorer. -I Silicon Valley blir gründere innprentet og oppmuntret til å tenke stort og globalt fra dag en, mens her i Norge ser vi i mye større grad at gründervirksomheter fokuserer på sine nærområder og lokale muligheter, forteller den erfarne investoren. Samtidig påpeker han også e vesentlig forskjell i hvordan investorer ser på gründervirksomheter som investeringsmuligheter. -I Silicon Valley er investering i gründerbedrifter blitt et svært ettertraktet alternativ, trass den risiko som er forbundet med oppstartsvirksomheter. En tommelfinger-regel, sier at man taper på 80-90% av investeringene, men at man samtidig tjener mer på de prosjektene som lykkes enn på alle de andre prosjektene til sammen.

Kompetent kapital
– I Norge er det tradisjonelt børsnoterte aksjer og eiendom som står øverst på listen når man skal investere kapital, forteller Percival, men i en verden som er i stadig raskere endring, kan investering i gründerbedrifter være et stadig mer attraktivt alternativ. Den erfarne investoren mener derfor at gründervirksomheter typisk bør utgjøre et innslag av 10-20% i ulike investorporteføljer, gjerne spredt på 5-10 selskaper. Forutsetningen er selvsagt, som med alle risikobasert investering, at man har råd til å tape, men utover det minner Percival også om at denne type virksomheter skiller seg fra øvrige investeringer.

-En gründervirksomhet vil gjerne mangle visse typer kompetanse, sier han, og forklarer hvordan kompetent kapital, dvs spesialkompetanse fra investorene, ofte er avgjørende for å lykkes.
Hans råd til potensielle gründerinvestor, er derfor å finne prosjekter man har tro på, og hvor man ser mulighet for å tilføre både kapital og kunnskap. Med riktig tilnærming vil gründervirksomheter både kunne utgjøre en sikrere og mer attraktiv avkastningsmulighet enn for eksempel eiendom, mener Percival.

Fremtiden, mener han, er å finne i “skyen” (teknisk beskrivelse av “skybaserte” IT-løsninger red anm.) og ikke i havbunnen. – Endringene i oljenæringen og de forestående samfunnsendringene åpner for bruk av ressurser og kompetanse i nye næringer. Dette gir store muligheter for nye virksomheter, hevder den amerikanske investoren.