Stord pepres med ekstremprosjekter dette året. Statoil har lagt fire krevende offshoreoppdrag til Kværner og industrisamfunnet i Sunnhordland.

På Stord-konferansen som ble avviklet på Stord Hotel tidligere denne måneden ble vi presentert for prosjektene og mulighetene framover. Statoils prosjektdirektør, Torger Rød fra Tittelsnes listet dem opp:
* Njord A/plattformen som ombygges for 20 nye år
* Aasta Hansteen som kommer om få dager
* Hywind, verdens første flytende vindmøllepark
* Johan Sverdrup-utbyggingen, som vil sikre oljeleveranser i 50 år til.

Rød tegnet et framtidsbilde der ubemannede produksjonsplattformer blir en del av virkeligheten. Han fortalte om den omfattende snuoperasjonen som selskapet har gjennomført for å bli konkurransedyktig i samarbeid med leverandørene.

Det har ført til at break even nivået for Statoil er redusert fra 70 dollar fatet i 2013, til 41 dollar i 2016 og til 27 dollar fatet i 2017.
– Denne kostnadsreduksjonen har virkelig gjort oss konkurransedyktig selv med oljepris  på dagens nivå, sa Rød. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, stipulerte en oljepris på 70 dollar i 2017, og hevdet tallet på oljearbeidsplasser vil øke. Men lønnsnivået vil gå ned, og Haugland minnet om at valutakursen har vært en medvirkende årsak til at det norske kostnadsnivået er blitt lavere.
– Dette er ikke noe vi kan regne med i framtiden, sa Haugland, som likevel tegnet et positivt bilde av den økonomiske utviklingen i landet.
Stord-konferansen samlet i år over 150 deltakere, hovedsakelig fra Sunnhordland, og er en viktig møteplass for næringsliv, skole og politikere.