Årets LEAN Nettverkskonferanse arrangeres i  Stavanger 7. og 8. september på Clarion Air på Sola ved Stavanger. Arrangør er TPM LEAN Brukernettverket.

Hvordan øke konkurransekraft, attraktivitet, kvalitet og eierskap hos våre medarbeidere i tøffe krevende tider…

Årets kanskje aller viktigste inspirasjonskonferanse. Store deler av Vestlandet sliter fortsatt med lønnsomhet og organisasjoner som er nedbemannet og således voldsomt mer krevende å lede.

På konferansen settet vi fokus på lederens rolle i fremtidens organisasjon. Hva skal vi gjøre for å fjerne alle de kritiske sløseriene, feil og tapskilder som stjeler effektivitet, kvalitet, trivsel og engasjement. Hvordan skal vi sikre fornøyde kunder, og tilfredse engasjerte medarbeidere, og ikke minst den gode lønnsomheten?

Rolf Rød Enoksen, Bernt Nagell og Tom Ivar Omdahl er blant landets ledende kjennere og kompetansepersoner innen LEAN Ledelse. Enoksen og Nagell med 21 års fartstid innen TPM-LEAN-utvikling.

På LEAN-konferansen er både representanter fra fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og NHO med på arrangementet. Deltakerne på konferansen er i første rekke fra bransjer som i disse dager sliter.

Olje- og gassbransjen er sterkt representert, det samme gjelder bygg- og anleggsbransjen og helsevesenet.

 «Hvordan lede inn i fremtiden»?

«Hvordan gjennomføre gode involverende Lean forbedringsprosesser med sterke resultater».  En god LEAN-prosess innebærer i stor grad kulturbygning, og er en evigvarende prosess. Det tar opptil mange år og bli svært god.

På nettverkskonferansen møtes over 400 bedriftsledere og nøkkelperson-
er, en rekke kjente foredragsholdere fra hele Skandinavia samt USA for å gi inspirasjon.

Undertittel på konferansen er «Lederen som coach, veiviser og kulturbygger. På de to dagene i Stavanger skal det avholdes mer enn 30 ulike foredrag.

LEAN, som er det mest kjente navn på filosofien, anvendes omfattende over hele verden. Svensk og dansk næringsliv hadde aldri vært der de er i dag uten hjelp av LEAN tankegang.

Det offentlige, kommune, sykehus etc. kommer nå for fullt, og konferansen vil  vise frem svært spennende eksempler på sterke forbedringsresultater. Bent Christensen, tidligere toppleder ved Skåne Universitetssykehus, er en foregangsmann i Danmark og Sverige og har skrevet en spennende bok: «Lean – En annerledes veg til sterke produktivitetsgevinster i offentlig sektor.

Mange virksomheter har stort potensiale til å øke produktivitet og presisjon, samt minske ledetid og kvalitetskostnader betydelig.

Det vil bli delt ut en rekke ulike priser til bedrifter som har gjort framgang i både produktivitet og arbeidsmiljø.

Årets Lean pris, årets Produktivitetspris og årets Inspirasjonspris.

Det er 6 gang konferansen arrangeres på Sola, og det tyder på rekorddeltagelse i år.

TPM eller LEAN er verdens mest brukte forbedringsfilosofi. Stikkord: Skape bedre flyt i arbeidsprosessene samt å engasjere alle ansatte i et kontinuerlig forbedringsarbeid. LEAN er ledelsesstyrt og medarbeiderdrevet.

– Vi jobber tett sammen med den enkelte virksomheten og støtter dem som coacher og inspiratorer.

Alle interesserte inviteres herved til nettverkskonferansen i Stavanger.