Forskningsrådet lyser nå ut et rekordhøyt beløp til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

− Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. På den måten legger vi til rette for solide virksomheter og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.
− Støtte til forskning og innovasjon gir bedriftene mulighet til å tenke langsiktig. Forskningsrådets rekordstore utlysning på 1,12 milliarder kroner er et viktig skritt på veien mot å løfte norsk næringslivs konkurransekraft gjennom innovative produkter og tjenester, sier næringsministeren.

Forskning i bredden av norsk næringsliv
Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen forteller at alle bedrifter kan søke om støtte gjennom utlysningen.
− Både etablerte bedrifter og start-ups i alle bransjer og sektorer vil finne en mulighet som passer for dem i denne utlysningen, sier John-Arne Røttingen.