Are Pedersen (t.h.) og Tore Haukanes eier Future Solutions.

 

De kaller seg brobyggere, og tilbyr kundene hjelp til å takle overgangen fra dagens samfunn, til den fjerde industrielle revolusjon. Fra sitt hovedkontor på Bømlo, og regionskontorene på Husnes, i Haugesund og i Grimstad, forteller de kundene at fremtiden er her allerede.

Teknologi og utstyr som var moderne for få år siden vil snart være utdatert, eller er det allerede.

Nå er det nye tider, og det er digitalisering og framtidens løsninger som gjelder. Firmanavnet Future Solutions burde fjerne en hver tvil om hva som står i fokus.

– Vi hjelper bedrifter inn i Industri 4:0, som er den nye revolusjonen. Sammen med kundene bygger vi bro over kunnskapsgapet, og former en kultur i bedriftene som finner områder hvor ny teknologi og nye metoder som kan øke effektivitet og lønnsomhet er til stede, forteller daglig leder Are Pedersen. Sammen med kollega Tore Haukanes eier han bedriften som i dag har 9 ansatte, men hvor de ser for seg å vokse til 12 – 15 i løpet av 2018.

– For 3 – 4 år siden omsatte vi for rundt 45 millioner i året, og kundene var de store oljeselskapene og andre oljerelaterte selskaper. Men fallet i oljeprisene rammet oss kraftig, og vi måtte nedskalere aktiviteten, og finne ut hvordan ny teknologi kunne forme vår egen framtid, sier Pedersen.

– Vi fant ut at løsningene vi valgte langt på vei var uavhengig av bransje. Vi kunne hjelpe de fleste typer bedrifter som ønsker å ta i bruk ny teknologi. På kundelista vår finnes det trappeprodusenter som utvikler et samarbeid seg imellom, og det finnes lokalaviser som vil finne ut hvilke krav framveksten av de sosiale mediene stiller til deres bedrift. Slik kan man ta for seg bransje etter bransje og finne hvordan hver enkelt bedrift skal møte framtiden, sier Pedersen.

En sentral del av prosessen de hjelper kundene med er forbedringsanalysen. Hvilke områder i bedriften har bruk for ny teknologi, hvilke prosesser kan forbedres, og hvilke nye teknologier kan gjøre bedriften mer effektiv.

– Hvilken type bedrifter blir berørt av overgangen til Industri 4.0?

– Vår målgruppe er bedrifter i alle størrelser som ikke vil sitte stille og se på at framtiden ruller forbi. Det gjelder både store og små bedrifter. Future Solutions ble blant annet hyret inn av Statoil for å se hvordan selskapet kunne effektivisere kommunikasjon, samhandling og drift, og gjennomføre tiltak som ville forbedre samhandlingen. I forbedringsanalysen fant vi mange ulike områder som vi tok tak i, sier Pedersen.

Et av områdene Future Solutions ser på er hvilke offentlige støtteordninger det finnes for bedrifter som ønsker å investere i nye teknologiske løsninger.

– I mange tilfeller er det slik at prosessen ikke trenger å koste stort. Men den enkelte bedrift kjenner ikke til hvilke muligheter som finnes, sier Are Pedersen til Jobb & Næring.