Innovasjonsinterresserte deltagere fra hele Skandinavia deltar på turene til San Fransisco. Her fra et besøk på Singularity University, som forsker på teknologi og eksponensiell utvikling.

En times kjøretur sør for den amerikanske storbyen San Fransisco, finner vi Palo Alto og det verdenskjente IT- og innovasjonsmiljøet “Silicon Valley”. Her dyrkes gründerkulturen kanskje sterkere enn noe annet sted i verden, og området har vist en unik evne til å kombinere innovasjon med risikovillig kapital.

Tekst: Heine F. Birkeland

Så langt har dette gitt opphav til flere av verdens største selskaper, men i Silicon Valley er suksess likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene. Frykten for å bli utkonkurrert av en ny gründerbedrift er alltid til stede…
– Å besøke miljøet i Silicon Valley er en fantastisk inspirerende opplevelse, forteller Marius Selsø Håkonsen. Han er fasilitator på Gründerloftet i Haugesund, og jobber i den sammenheng også med å koordinere studieturer til San Fransisco. Hans danske arbeidsgiver, Innovation Lab, har gjort dette i 15 år, og selv har han så langt fått med seg fem turer til den amerikanske innovasjonsbyen. Hvert møte med byen og innovasjonsmiljøet er like imponerende, forteller han, og hver gang slår det ham hvor fort teknologien utvikler seg.

Alt er mulig
Med bedriftsbesøk hos selskaper som både jobber med verdensledende teknologi, biologisk programmering av mennesker, kunstig intelligens og flyvende drone- taxier, er det mange inntrykk å ta med hjem. Håkonsen synes derfor også det er vanskelig å gjengi opplevelsene fra møtene med de selskapene man besøker, rett og slett fordi det er så banebrytende produkter, teknologi og konsepter som utvikles. Det hele oppleves nesten uvirkelig.
– Gjennomgangstonen i Silicon Valley er jo at “alt er mulig”, forteller han, og forklarer hvordan begrepet “moonshot thinking” brukes som utgangspunkt for ide- og konseptutvikling. Her skal det tenkes stort – i alle sammenhenger!

MVP og Tesla
Selv store ideer starter i det små, og i en verden som endres stadig raskere, er det viktig å komme raskt på banen. I Silicon Valley snakkes det derfor mye om såkalt MVP (minimum viable product) – det vil si – den enkleste versjonen av produktet man trenger for å komme i gang med en større satsing. -Nordmenn kjenner jo godt til bilene fra Tesla, men i Silicon Valley omtales Tesla mest som et energiselskap. Bilene deres vekker kanskje oppmerksomhet og skaper ringvirkninger innenfor bilindustrien, men Elon Musk har større ambisjoner enn å lage gode biler – han skal forandre energibransjen. Trass selskapets suksess på dette området, er derfor bilene bare hans MVP i forkant av en større energisatsing!

– Gjør feil – og lær av dem!
Erfaring fra oppstartsvirksomhet ses på som særdeles viktig i Silicon Valley, uavhengig av om man har lykkes eller ikke. Innsatsvilje, og evne til å lære, anses som viktige forutsetninger for å lykkes, og ingen forventer at man skal slå gjennom på første forsøk. Mens det i Norge gjerne oppleves som et nederlag å være med på en konkurs, så anses det i USA som et tegn på at man har forsøkt å få til noe, og at man har høstet viktige erfaringer. Den som kanskje har formulert dette klarest er Mark Zuckerberg, grunnleggeren av Facebook. -Gå ut, gjør noen raske feil – og lær av dem, er rådet han gir til oppstartsvirksomheter. Så lenge lærdommen fra feilene overgår konsekvensene av feiltrinnene, er feiling en verdifull læreprosess, mener han.

Endringene sprer seg
Globale IT-giganter som Apple, Google, Facebook og Oracle, har alle sitt opphav i Silicon Valley, og deres suksess har ført til en rekke avleggere. Selskaper som startet i garasjer i nabolag i Palo Alto, er i dag børsnoterte selskaper verdsatt til hundrevis av milliarder dollar. Samtidig er selskapene hele tiden avhengig av å fornye seg selv. Disruptive løsninger innenfor teknologi, kan forstyrre en hver bransje og en hver bedrift. Den som ikke følger med i timen vil bli forbigått av noen andre som er raskere å tilpasse seg. -Det er også dette som er spennende med å besøke Silicon Valley, forklarer Håkonsen. Det som skjer her, påvirker også oss i Norge, og vår digitaliserte verden gjør at endringer sprer seg raskere enn noen gang tidligere. Gi tilbake Når Håkonsen blir bedt om å trekke frem et kjennentegn ved den amerikanske gründerkulturen som kan være nyttig i Norge, er han rask til å nevne den kollektive bevissthet om å “gi tilbake”. Denne mentaliteten dyrkes i alle innovasjonsmiljøer i Silicon Valley, og er en sterk fellesnevner i alle suksessbedrifter. Nøkkelen til suksess, mener man, ligger i å hjelpe hverandre til å lykkes. Derfor har bedriftene også et stort fokus på åpenhet, innsyn og erfaringsutveksling. At den som selv har lykkes med noe, har et genuint ønske om å også hjelpe andre, gjør mye med både holdninger og energien i samfunnet, mener Håkonsen.
Kombinasjonen av konkurranse, innovasjon og samarbeid blir en unik drivkraft som Håkonsen mener også kan overføres til i næringsliv og gründervirksomhet her hjemme.