Pilotprosjektet på Hydro er 80 prosent ferdig, melder fabrikksjef på metallverket, Tom Petter Johansen. (Foto: Hydro)

Det går så det suser for Hydo på Karmøy om dagen, og tallene fra første kvartal viser at aluminiumsverket fikk et overskudd før renter og skatt på 142 millioner kroner fra årets tre første måneder.

I en pressemelding sier fabrikksjef ved metallverket, Tom Petter Johansen, at aluminiumsverket leverer gode tall, men at en tragisk ulykke hvor en mann i 40-årene mistet livet da en stålbjelke falt ned under bygging at pilotanlegget. Mannen jobbet for det finske selskapet Ruukki, på oppdrag for Veidekke, som er entreprenør for byggearbeidene under utbyggingen. Drøyt halvannen måned tidligere ble to Hydro-ansatte alvorlig skadet da en lift veltet. Begge er for tiden i rehabilitering og opptrening etter skadene de pådro seg.

Sikkerhet viktigste prioritering
– Disse to ulykkene har gått sterkt inn på alle oss som jobber på verket. Det viktigste målet vårt er at alle skal komme trygt hjem fra jobb, og det er ekstra tungt å oppleve to så alvorlige hendelser på kort tid, sier Johansen.

Høyere aluminiumspris
Ved metallverket var det først og fremst høyere aluminiumspris, svak kronekurs mot dollar, og sesongmessig høyere etterspørsel som påvirket resultatet i positiv retning. Regnskapet for første kvartal ved metallverket viser et overskudd som er 44 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Produksjonsrekord i valseverket
– Også valseverket opplevde et oppsving i resultatene i første kvartal. Produksjonsrekord og tilhørende rekordhøyt salgsvolum bidrar til at vi leverer et tilfredsstillende økonomisk resultat for første kvartal, sier Svein Oscar Vormedal, fabrikksjef ved valseverket. Valseverkets resultat på 20 millioner kroner i første kvartal er 14 millioner høyere enn i fjerde kvartal i fjor. Fabrikksjef Johansen opplyser ellers at piloten er i rute mot oppstart i fjerde kvartal i år.
– Ved utgangen av første kvartal var byggingen om lag 80 prosent fullført, og i rute både i henholdt til tidsplan og budsjett, sier han.