Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap)

Politikere har ikke lov til å skylde på andre enn seg selv når ledigheten stiger. Høyre og FrP peker på internasjonal handel og oljepriser. I Arbeiderpartiet derimot har vi alltid tatt ansvar og vi vet at vi gjennom gode tiltak kan motvirke disse svingningene og skape arbeidsplasser.

Av Hege Haukeland Liadal

En globalisert verden gir Norge mange muligheter. Vi er trolig et av landene i OECD- området som har tjent mest på verdenshandelen i etterkrigstiden. Norsk næringsliv hevder seg i sterk internasjonal konkurranse, til tross for et høyt kostnadsnivå.
Men internasjonal handel har også sine utfordringer. Arbeidsplasser kan forsvinne som følge av konkurranse med lavkostland og svingninger i oljeprisen. Men vi kan motvirke disse negative effektene og det er blant annet fem tiltak som vi vet vil ha effekt.
For det første må vi styrke, ikke svekke, det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen må verve og vi politikerne må gi sterke insentiver for fagforeningsmedlemskap blant arbeidstakerne. Både økonomiske fordeler og reell påvirkning.
For det andre må vi bremse omkamp etter omkamp i rettssystemet, der ESA blir trukket inn i krevende konflikter om norsk arbeidsliv. Dette er en utvikling som ikke bør fortsette. Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel.
For det tredje må vi gjøre det enklere å ta i bruk allmenngjøringsordningen med å myke opp dokumentasjonskravene og vedtakenes varighet bør gjøres lengre. For det fjerde må vi begrense midlertidige ansettelser. Vi må få slutt på muligheten for fast ansatte uten lønn mellom oppdrag. Og sist, men definitivt ikke minst, må vi ha en betydelig sterkere innsats mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiet har nå i Rogaland Fylkeskommune tatt grep. Det må vi på også på nasjonalt plan. Vi må ansvarliggjøre profesjonelle oppdragsgivere i større grad, styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og andre etater for å avdekke arbeidslivskriminalitet, og stille strengere krav til bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp. En økt arbeidsledighet er aldri utenfor en regjerings ansvar. Høyre og FrP har valgt å kaste bort disse verktøyene og gi skattelette til sine trofaste støttespillere i stedet for å styrke det norske arbeidslivet. Derfor er det avgjørende hvem som får tilliten i høst. Arbeiderparti har arbeid til alle som sitt hovedmål.
Så la oss komme i gang, for Rogaland vil jobbe!

1: Viktigste lokale sak: Rogaland vil jobbe!
2: For eller mot bompenger: For å kunne finansiere framtidens behov
3: For eller mot eiendomsskatt: For
5: Foretrukne regjeringspartnere: Alle som ønsker å skifte ut H/FRP
6: Politisk hovedmotstander: H/FRP
7: Hvor skal fylkesgrensa gå? Jeg ønsker meg et Vestlandsfylke bestående av minst Hordaland og Rogaland.
8: Vil du stemme for tvangssammenslåing av kommuner? Nei.