Stor aktivitet på Aibel helper på arbeidsledighetstallene i vår region.

Elisabeth Lie Nilsen smilte bredt da februar-tallene kom. Hun kan smile enda bredere nå, for nå er Haugesund under 4 prosent-grensa.

Mens tallene på landsbasis peker oppover, kan nordfylket igjen registrere nedgang i arbeidsledigheten, viser ferske tall fra NAV
– For nordfylket sin del, så har vi en gledelig nedgang i ledighet i alle kommunene, sammenlignet med forrige mnd. Kun med unntak av Bokn, men der dreier det seg om veldig få personer og lav ledighet. Dersom vi sammenligner med i fjor, så er det også nedgang hos de fleste – der med unntak av Sauda og Vindafjord – som begge hadde lav ledighet i fjor, skriver leder i NAV Marked i Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen i en e-post til Næringsforeningen.
– Igjen ligger alle våre kommuner under gjennomsnittet for fylket i ledighet både for helt ledige og i bruttoledighet. Størst nedgang denne måneden er igjen i Haugesund som nå går fra 4,1% ledighet i mars til 3,8% ledighet i april. Hvis en sammenligner med i fjor, så har Haugesund faktisk størst nedgang i antall ledige av alle kommunene i Rogaland.
Karmøy har en liten nedgang, men ligger likt som forrige mnd. med 3,6%. Totalt for Nord-Rogaland, så har vi en nedgang på 143 helt ledige personer (og på 180 hvis vi også regner med de som er har vært på tiltak som nå er avsluttet). Tilgangen på offentlig utlyste stillinger er sesongjustert omtrent lik som i fjor (i år var påsken i april).
Tilgangen på stillinger som meldes direkte til NAV er fortsatt høy, og det er også god variasjon på oppdragene som kommer inn. Mye er industri, bygg/anlegg, men det er innslag av de fleste bransjer. Vi begynner så vidt å merke at det er noen få forskjellige yrker det ikke er like lett å få tak i. Det er ganske lenge siden. Vi har ingen nye store varsler om permittering eller oppsigelse som vi har mottatt i april. Så dette lover også godt for at det ikke er store negative endringer på gang de neste månedene. Det som er bekymringsfullt enda, er at langtidsledigheten øker. Det er fortsatt vanskelig for de som kommer fra «oljå» å skaffe seg nye jobber der.
Det forventes også av de forskjellige ekspertene at utfordringene i denne bransjen varer enda en tid. Det er kjempeviktig at de vurderer jobber andre steder og i andre bransjer. Vi merker godt at tilværelsen oppleves mer trøblete for dem som nå har gått lenge helt ledige fra denne bransjen. De som nå sitter å venter på utlyste stillinger fra «oljå» har fortsatt liten mulighet for å komme raskt i jobb. Der er det veldig få utlyste jobber og svært mange om beinet. Men mange har også fått seg jobb andre steder og i andre bransjer, så det viser at det er mulig. Men alt i alt er det altså flest positive signaler å gi fra oss for Nord-Rogaland sin del. Så igjen tillater jeg meg å være glad for den nedgangen som kom også denne måneden, skriver Elisabeth Lie Nilsen.