Her ønsker styreleder Martha Kold Bakkevig et nytt styremedlem velkommen til HN; Jorunn Håvardsholm fra Helifuel i Sveio.

Her ønsker styreleder Martha Kold Bakkevig et nytt styremedlem velkommen til HN; Jorunn Håvardsholm fra Helifuel i Sveio.

Jorunn var et av to nye styremedlemmer som ble valgt på generalforsamlingen i Næringsforeningen forleden. Hun leder en framgangsrik bedrift i Sveio, og representerer en viktig næring i regionen. Den andre er Elisabeth Haldorsen Skagerlind. Hun er advokat og juridisk rådgiver i Ølen Betong. Elisabeth har god styreerfaring og sitter bl.a. i styret i Kultur- og Festivalutvikling, Ølen Betong og Karmsund Havn.

Etter valget ser styret i HN slik ut for neste periode:
Martha Kold Bakkevig, styreleder (ikke på valg)
Ingolf Voll, nestleder (ikke på valg)
Alexander Urrang-Hauge (ikke på valg)
Martin Laurhammer (ikke på valg)
Sverre Meling (ikke på valg)
Solveig Aalde Bark (ikke på valg)
Trygve Vikse (ikke på valg)
Asbjørn Moe (gjenvalgt)
Elisabeth Haldorsen Skagerlind (ny)
Jorunn Håvardsholm (ny)
Valgkomite: Thor Harald Eike, leder (gjenvalgt)
Gunn Margareth Lassesen (gjenvalgt)
Birger Førre (ny)
Revisor: Deloitte