Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)

De sakene jeg har brukt mest energi på i det siste er E134, Rogfast og Flyplassen. Dette blir viktige saker også inn i neste periode, selv om gode løsninger er i ferd med å falle på plass.

En annen sak som mange tar for gitt, er å få finansiert nybygg ved Haugesund Sjukehus. 1,8 milliarder må på plass, det skal vi få til. Jeg er mest stolt av at vi fikk regjeringen til å fylle opp Enova-potten slik at Hydro fikk tilført 1,6 milliarder til ny utbygging på Karmøy. Det sammen med en offensiv oljepolitikk, betyr mye for vår region.
Jeg har ikke noe i mot bompenger, forutsatt at de går til fornuftige prosjekt. Her er samarbeidet i regionen tidvis en utfordring. Mange er skeptiske til eiendomsskatt, men jeg vil like å se den som kan saldere budsjettene i kommunene på Haugalandet uten. Det vil bety reduserte bevilgninger til eldreomsorg og oppvekst, som utgjør 80% av utgiftene i en normalkommune. Men mange kommuner har mye å gå på når det gjelder organisering. Ikke minst vil være det en stor gevinst å hente i en mer formålstjenlig kommunestruktur.
Dessverre er det ikke flertall på Stortinget for å slå sammen flere kommuner enn vi gjør. Det blir nå betydelig færre kommuner i Norge, men jeg er skuffet av hva vi fikk til på Haugalandet jeg er og var tilhenger av at Stortinget skal bestemme kommunestrukturen. Forøvrig mener jeg Sunnhordaland burde orientere seg mot Haugalandet og bli en del av Rogaland. Vi har mer felles enn de har med Sogn og Fjordane.
Jeg opplever at alle borgerlige partier vil samarbeide med Høyre, men de er uenige om hvem som skal være med. Derfor er det sikreste for en fortsatt solid borgerlig regjering et sterkt Høyre, de som vil ha det må stemme Høyre. Jeg har ingen politisk hovedmotstander, men river meg i håret over de partiene som har som eneste mål å bekjempe enhver endring. Jeg driver med politikk for å bevare det beste i samfunnet, for å få til det må vi være villig til å endre på noe. Samfunnet utvikler seg i ekspressfart innen de fleste felt, da må vi være villige til å endre på politiske strukturer og organiseringen av offentlig sektor. I denne sammenheng er jeg skuffet over Aps svakhet overfor Sp. En allianse av disse to vil være skadelig for privat eierskap og det næringslivet som kjennetegner Vestlandet.