Høy score: Evalueringen fra Leder & HR-Dagen 2017 viser at mange deltakere mener de fikk stort utbytte av dagen.

Opp med tempoet. De raske slår de trege. Frilancerne erstatter de faste jobbene. Puh…

Et A-lag av foredragsholdere øste av sin kunnskap og sine erfaringer på Næringsforeningens Leder & HR-Dag i Scandic Maritim forleden. Her var en raffinert meny som inneholdt alt fra krisehåndtering og endringsledelse til framtidsyrker og integrering av innvandrere. Et sett av komplekse utfordringer ble lansert, og man skal sannelig være på alerten for å henge med. La oss prøve oss på en liten oppsummering: Fast beating the slow: Fart i omstillingsprosesser er helt avgjørende. Tvil litt raskere. Nye produkter i stedet for flikking på gamle vil gi resultater. Slow down- to speed up. Sørg for å få med medarbeiderne på turen. Ikke la en endringsprosess bli et ledelsesprosjekt. The world is going freelance. Frilancerne vil erstatte fast ansatte. Framtidens medarbeidere krever andre arbeidsmetoder. Jobbe andre steder, løsere tilknytning til bedriften.
Climatechange. Det er å stikke hodet i sanden å tro at ikke klimaforandringene vil tvinge fram miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder. New skills! Nye yrker vil vokse fram. 64 prosent av dagens skoleelever vil jobbe i yrker som ennå ikke er oppfunnet. Hva?
Rundt 120 personer fra en rekke forskjellige bedrifter og bransjer deltok på konferansen. De fikk høre Leo Ajkics historie om utenforskap og identitetskrise og veien til å bli «norsk», framtidsforsker Thomas Geukens betraktninger om framtidens arbeidsliv, psykologen Mads Nordmos forelesning om hva tillit er og hvordan det skapes og Efwa Hagstrøms budskap om hva som gjør en organisasjon endringsrobust.

To friske karer som gledet mange på Leder &
HR-Dagen: Framtidsforsker Thomas Geuken
og TV-kjendis Leo Ajkic.

Ikke å forglemme Irene Grastveit fra Egersund og Stavanger, som øste av sin «tredimensjonale» bakgrunn med en fot i ledernes verden, en i akademia og en som grûnder.
To lokale foredragsholdere gjorde sin saker veldig bra: Vibekke Berge fortalte om hvordan det er å blir rammet av hjerneslag og kampen for å komme tilbake, mens Kari Cheek fortalte om erfaringene Sysco har høstet ved å ta i bruk plattformen Workplace by Facebook.
Godt for deltakerne var det i alle fall å vite at HR er på full fart tilbake i bedriftsledernes bevissthet. Fremtidsforsker Thomas Geuken var klar på at HR nå vil gå inn i en gyllen æra, fordi ledelse av mennesker viser på bunnlinja. Stadig flere bedrifter bruker tid på å kvantifisere betydningen av å legge forholdene til rette for medarbeiderne, hegne om dem og gi dem de rette arbeidsbetingelser.