Disse skal gi Rico-Gruppen et nytt løft: Gründer Nils Olaf Osnes (t.v.) og Ole M. Jensen og Jesper Elling i selskapet x10 Capital & Consulting.

Dansk kapital og know how skal hjelpe Rico-Gruppen på Karmøy til nye høyder. Nils Olaf Osnes selger 50 prosent av selskapet sitt.

Osnes har følt smerten ved å gå konkurs og miste hus og hjem. Revansjesugen har han reist seg og møysommelig bygd Rico- Gruppen til å bli en av landets største leverandør av innredning og foliering av håndverkerbilder. Nå skal han få dansk hjelp til å bygge selskapet videre- i rakettfart.
– Vi har fulgt bransjen i Norden, og det var tydelig for oss at Rico-Gruppen har markedets beste produkter og markedets beste priser. Det var opplagt for oss å gå sammen med ledelse og ansatte i dette selskapet og skape Nordens største virksomhet for bilinnredning og beslektede ytelser, sa partner og styreformann Ole M. Jensen i selskapet x10 Capital & Consulting på et møte på bedriften på Nord Karmøy i går i går kveld. Som navnet x10 antyder, er målet å tidoble veksten i det veletablerte karmøyselskapet med 22 ansatte. Målet er først å bli størst i Norge, og deretter «ta Norden».
– Vi er imponert over driven hos de ansatte og det teknologiske nivået på bedriften. Dette selskapet er rigget for kraftig vekst, og vi skal bidra med kunnskap og kapital for å få dette omsatt i praksis, sier partner Jesper Elling. Elling avviser at x10 Capital & Consulting er et kortsiktig ventureforetak med formål å gire omsetning og trekke seg ut etter få år.
– Vi går inn med egne penger og bidrar med vår kunnskap om vekstprosesser. Vi er nøye med hvem vi velger ut; vi må være sikre på at kjemien og ambisjonene stemmer. Vi tenker langsiktig, og investerer i selskaper som kan og vil se de store mulighetene, sier Elling, som selv har skrevet fem bøker om vekststrategier. Hans kollega Ole M. Jensen har jobbet som leder for store selskaper i flere land, deriblant Neumann Bygg.
Nils Olaf Osnes blir sittende som administrerende direktør i Rico-Gruppen etter aksjesalget. Han er svært begeistret for å få inn danske medeiere, og tror de kan gi selskapet et stort løft.
– Vi har markedets beste løsninger, og en sterk posisjon her i landet. Tiden er inne til å ta et nytt steg og utløse internasjonale vekstambisjoner, sier Osnes.