I Haugesund vil man at Røværbåten igjen skal anløpe Vibrandsøy.

I forbindelse med at båtruten til Røvær er ute på anbud, er det bedt om at det også gis tilbud på inntil to daglige turer mellom Haugesund og Vibrandsøy.

I et felles brev fra ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund, administrerende direktør Vigleik Dueland i destinasjon Haugesund og Haugalandet, administrerende direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst IKS og administrerende direktør Mads Ramstad i Haugalandsmuséene viser man til at denne bestillingen er alt for svak.
– Med dette vil man også etter 2019 stå uten tilfredsstillende båtforbindelse, heter det i brevet.
– Vi ber derfor innstendig om at alle parter, både fylkeskommunen, Kolumbus, administrasjon og politikere arbeider hardt for at det etableres en tilfredsstillende båtforbindelse til Vibrandsøy. Det må være et tilbud som kan fungere i praksis, og som dekker behovet for transport til og fra øya. I tillegg er det et stort behov for at det blir arbeidet for å finne en løsning for båttransport fra i dag og til ny konsesjon for Røvær-rutene trer i kraft i 2019, heter det i brevet, som både er sendt til ledelsen i Rogaland Fylkeskommune, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og de politiske partienes gruppeledere i fylkestinget.
I brevet heter det at Haugesund kommune og staten ved miljøverndepartementet i 2009 kjøpte deler av Vibrandsøy for å legge til rette for friluftsliv, sikre nasjonale naturverninteresser, og forvalte og bevare det unike og verneverdige kystkulturmiljøet. Det pekes på at departementet gikk inn med et uvanlig stort beløp i denne sammenhengen, 7,5 millioner kroner. Haugesund kommune gikk inn med det samme beløpet, og eier dermed storparten av øya. Haugesund kommune har to sjøhus, Nylandhuset og Davehuset. Det største sjøhuset på Vibrandsøy er det verneverdige Bergesenhuset, og dette har Rogaland Fylkeskommune investert 25 millioner kroner i å restaurere. Bergesenhuset har stor historisk betydning for byen og kystkulturen generelt, heter det i brevet. Til sammen har det offentlige investert nærmere 50 millioner kroner på Vibandsøy siden 2009. I tillegg har Haugesund Turistforening kjøpt villaen til grunnleggeren av Knutsen OSA Shipping, og vil investere 5 – 7 millioner kroner for å etablere et overnattingssted i Knut Knutsen OAS sin gamle villa. Et steinkast nord for Vibrandsøy ligger dessuten det gamle Tonjer Fyr som Haugalandsmuséene nylig har restaurert.
I tillegg til alle offentlige investeringer som er foretatt, er det 10 private grunneiere som har hus på øya. I brevet til fylket heter det at forutsigbar båttransport er avgjørende for å få maksimal utnyttelse av investeringene.
Tidligere anløp rutebåten Røværfjord Vibrandsøy etter behov. En kunne gå om bord ved Indre Kai og be om å bli satt i land på Vibrandsøy. For å bli tatt inn til byen igjen var det bare å ringe om bord før avgang fra Røvær. Men for noen år siden sluttet båten plutselig å anløpe øya, og mulighet til offentlig transport forsvant.