Egil Severeide Ansvarlig redaktør

Kontrollkomiteen i Haugesund kommune har tatt signalene, og bedt konsulentselskapet KPMG gå gjennom internkontroll og håndtering av byggesaker i byggesaksavdelingen i kommunen.

Konklusjonen er klar: Byggesaksavdelingen i kommunen er sterke på fag, men etaten får stryk fra de største kundene på service. Rigide og gjennomgående problemorienterte, er tilbakemeldingen i en revisjonsrapport gjengitt i Haugesunds Avis
– Profesjonelle aktører erfarer gjennomgående at det er vanskelig å sette i gang og få til utviklingsaktiviteter i kommunen. Særlig grunnet vansker med å komme i dialog med kommunen, sen respons på henvendelser, lang saksbehandlingstid og lite hjelp og veiledning fra kommunen, står det i rapporten.
Det stemmer forbausende godt med det inntrykket mange av våre medlemsbedrifter i flere år har formidlet. En gjennomgående tilfredsstillende kompetanse, men en arroganse og besserwissermentalitet som har irritert fettet av mange av aktørene.
– Hele teknisk er som en stat i staten. Det er de som styrer politikerne, ikke omvendt, er kommentarer som er kommet fra frustrerte bedriftsledere.
Det er selvsagt ingen logikk i at utbyggere, arkitekter og andre aktører i byggenæringen skal få det akkurat som de vil. Kommunen SKAL ha saksbehandlere som ser prosjekter i en større sammenheng, og som kan gi korrektiver når det er på sin plass.
Men når forsøket på dialog knebles ved en gjennomgående rigid og problemorientert holdning, blir det vanskelig. Gjennom en del år har Haugesunds renomme som servicevennlig etat for byggenæringen gått fra nærmest å være best til verst i klassen blant kommunene i Nord-Rogaland. KPMG tolker svarene som at det er en tendens til oppgitthet i bransjen. Slik kan vi ikke ha det. Regionsenteret Haugesund trenger saksbehandlere «som vil at du skal lykkes», som det heter i et av nabokommunens slagord. Leder for Enhet for Byutvikling, Elisabeth Kynbråten, har en jobb å gjøre. Ordfører Arne Christian Mohn må kreve en grundig holdningsendring. Og vise til hva som skjedde i fjor sommer da Servicesenteret i kommunen fikk blomster fra Forbrukerrådet for best service i hele Rogaland.
Det går an!