Mens Jarle S. Eriksen gikk med tanker om å bygge et kreativt verksted, og ønsket å lage et prototypeverksted hvor gründere kunne teste ut 3D-modeller og tekniske systemer, hadde Marius Selsø Håkonsen ideer om et “co-working” fellesskap for gründere i regionen.

Slike verksteder og samlokaliseringer av gründervirksomheter har vært kjent i utlandet i mange år, og blir nå også stadig vanligere her til lands.
Da de to kreative ildsjelene fant hverandre på vårparten i 2016, ble dette starten på et samarbeid som raskt gav gode resultater.
I dag fungerer Eriksen som daglig leder for Gründerloftet, mens Håkonsen er fasilitator og tilrettelegger. Sammen har de på rekordtid bygd opp en kreativ møteplass i det gamle Høvleriet i Haugesund, og det nystartede gründermiljøet tiltrekker seg stadig flere samarbeidspartnere.