Prosjektleder for velfredsteknologi i Haugaland Vekst, Sturle J.Monstad.

– Har du en bil av nyere modell, og du skulle være uheldig å krasje med den, kan du oppleve at bilen selv ringer opp nærmeste alarmsentral og varsler om ulykken. Med nøyaktig informasjon om tid og sted.

Av: Odd-Atle Urvik

Men om du skulle være uheldig å ramle på badet hjemme, og ikke kommer deg opp ved egen hjelp, da kan du risikere å ligge lenge uten at noen hjelper deg. Det er prosjektleder for velfredsteknologi i Haugaland Vekst, Sturle J.Monstad som sier dette til Jobb & Næring. Mangelen på teknologi som hjelper deg i slike situasjoner er en av hindringene som gjør at eldre mennesker som er relativt friske, ikke kan bo hjemme, men må flytte på institusjon alt for tidlig. Monstad leder et prosjekt hvor kommunene som er tilsluttet Haugaland Vekst ser på hvordan en ved bruk av ny teknologi kan legge til rette for at eldre mennesker kan bo lenger hjemme.
Trygghetsalarmene som kommunene benytter i dag, er avhengig av at brukerne selv er i stand til å tilkalle hjelp. Moderne alarmer er bare ett av hjelpemidlene som kan gjøre at eldre kan bo hjemme lenger. Monstad sier sammenligningen mellom moderne biler og moderne boliger er høyst relevant.
– Om du skulle falle hjemme hos deg selv er det viktig å huske på å ta på alarmen før du faller, slik at du husker at du har tatt den på deg. Dessuten må du huske å trykke på den. Og for all del må du ikke besvime. For mange eldre blir dette vanskelig, og en har hatt tilfeller hvor eldre har ligget hjelpeløse lenge fordi de ikke husker hvordan alarmen skal betjenes, forteller han.

Hjemme lengst mulig
– De fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, og velferdsteknologien sammen med tilrettelegging og hjelp fra det offentlige og familie gjør at mange kan bo hjemme mye lenger enn i dag.
– I mange tilfeller dreier det seg om enkle hjelpemidler som allerede finnes på markedet. I andre tilfeller er det snakk om å utvikle løsninger som fungerer.
Heldigvis har vi et innovativt næringsliv som ønsker å bidra med å utvikle løsninger der hvor dette ikke allerede finnes.
I dag brukes trygghetsalarmer som man må trykke på selv. En annen av ulempene med disse trygghetsalarmene er at de har dårlig rekkevidde. De fungerer gjerne inne i huset, men har ikke dekning ute i hagen, sier Monstad.

Sporingsteknologi
Et annet hjelpemiddel for å kunne klare seg selv lenger er det vi kaller sporingsteknologi.
Om du mister mobiltelefonen eller nettbrettet kan du ved hjelp av en app finne den igjen. Men om bestemor skulle gå seg bort, og ikke finne veien hjem, er det i praksis like enkelt. Ved å ta i bruk moderne teknologi kan eldre mennesker få et friere liv, sier Monstad, som sier det er viktig at også byggebransjen spiller på lag.
– Å tilpasse god velferdsteknologi i nye hus, og tenke gjennom hvilke behov de som skal bo i et hus vil få i fremtiden, kan være et viktig konkurransefortrinn, sier han.