HELIFUEL. FOTO: HAAKON NORDVIK

Sveiobaserte Helifuel sikrer seg nye kontrakter og satser videre på olje og offshore-vind. Nå gjør de seg klar til verdens største offshore-teknologimesse i Houston.

Nylig leverte selskapet helikopterfyllesystem til Shells nye plattform, Appomattox, i Mexico-Gulfen og er i disse dager i gang med forberedelser for bygging av flere helikopterfyllesystemer til Hornsea Wind Farm på britisk sokkel. Kontrakter som er ekstra viktige i en tid hvor offshore-næringen fortsatt jobber med å justere seg til en helt ny virkelighet og kostnadsnivå, heter det i en pressemelding fra selskapet, Helifuel er blant selskapene som har tilpasset seg. Nå står straks Houston og OTC – Offshore Technology Conference for døren. Messa arrangeres 1. til 4. mai. -Det store spørsmålet for alle: Hva gjør vi nå og påvirker nedgangen i oljeprisen Helifuel. Det korte svaret er: Ja, oljenedgangen påvirker oss, men vi er fortsatt svært sterke i offshoremarkedet og vi satser frisk mot offshore-vind, altså vindmølleparker som står ute, langt til havs, sier Jorunn Håvardsholm, administrerende direktør i Helifuel.
Hornsea er svært omfattende. Selve vindparken dekker et areal som er nesten dobbelt så stort som Sveio kommune og skal skaffe elektrisitet til en million husstander. Mulighetene er svært spennende, sier hun.
Fyllesystemene til Helifuel finnes i dag på rigger, offshorefartøy, yachter og marinefartøy. Det kommende Houston-besøket handler om kundekontakt.
-For oss handler det om å være tilstede hvor både kunder og konkurrenter oppholder seg. Vi har reist til Houston hver vår i flere år, sier Håvardsholm.
-De krevende tidene gjør at vi tenker nytt. Vi ser spennende muligheter i offshore- vind-markedet og i segmentet for marine-fartøy.