Njord A skal oppgraderes på Kverner Stord, 20 år etter at den ble bygget der.

Det går mot lysere tider for offshore-verftene i regionen, og kontrakter for mange milliarder kroner renner inn til Kværner på Stord og Aker Sollutions. I tillegg til kontrakt på oppgradering av Njord A plattformen, har partnerskapet i Johan Sverdrup besluttet å gå videre med fase 2 i utbyggingen. Det betyr kontrakter til Kværner, Aker Solutions og Simens.

Kontrakten på Njord betegnet konsernsjef Jan Arve Haugan som den viktigste kontrakten i markedet i år.
– Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon, sier Haugan.
– Partnerne i Njord har nådd en svært viktig milepæl i arbeidet med oppgradering av Njord A-plattformen for videre produksjon. Jeg er svært glad for at vi i dag kan signere kontrakten med Kværner på Stord. Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød. Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover. Njord A ble opprinnelig levert fra Kværner Stord i 1997, men skal nå totalrenoveres.
– Vi lar oss inspirere av at Statoil er tilfreds med arbeidet vi har gjort på Njord så langt. Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid, sier prosjektdirektør Jarle Henriksrud i en pressemelding.
Njord Future, som prosjektet heter, er nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.
– Selv om vi kjenner Njord-plattformen godt fra da vi bygget den, er dette et litt utypisk prosjekt, ved at det er en oppgraderingsjobb som innebærer fjerning av gammelt utstyr og materiell, parallelt med at vi skal fabrikkere og installere nytt, sier Haugan.
Oppdraget vil utgjøre rundt 3000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen. Njord-plattformen er planlagt levert våren 2020. Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet.

Johan Sverdrup
Leverandørene har demonstrert vilje og evne til å utvikle gode løsninger sammen med oss. Bidragene har vært helt sentrale for de forbedringene vi har oppnådd så langt. Det er gledelig å se at dette er en trend som videreføres i de tildelte FEED-kontraktene. Og vi ser at norske leverandører er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier Digre. Statoil har gjennomført flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 – 55 milliarder kroner.
– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 %, sier Digre. Følgende FEED-kontrakter tildeles i tilknytning til beslutning om videreføring som nå er tatt:
Prosessplattform leveres av Aker Solutions mens stålunderstellet leveres av Kværner. I tillegg skal Simens levere kraftforsyning fra land for hele områder rundt Utsirahøyden. Dette forventes ferdig innen 2022.