Oppfordrer til samarbeid: - Vi må bli flinkere til å samarbeide, mener Kronprins Haakon, og oppfordrer det etablerte næringslivet til å koble seg tettere på gründermiljøene. Haugesunds ordfører, Arne-Christian Mohn (t.h.), støtter også opp om gründersatsingen. Foto: Simon Olsen/Vestbris

Utallige dugnadstimer og mange støttespillere ligger bak den innsatsen som nå skal bidra til å gjøre det enklere for gründere å lykkes på Haugalandet.

Stadig flere aktører kobler seg på gründermiljøet i lokalene til Smedasundet 66 (også kjent som Høvleriet) i Haugesund, og “gründer-ildsjelene” Jarle S. Eriksen og Marius Selsø Håkonsen har hendene fulle med å organisere og tilrettelegge for både kontorplasser og aktiviteter.

Mange støttespillere
Foruten gründernes egen innsats, har heldigvis flere støttespillere koblet seg på for å hjelpe til. Både banker, investorer, næringslivsaktører og frivillige har vist interesse og engasjement for å støtte opp og bidra til initiativet. Målet for alle involverte er å bidra til ny verdiskapning og skape nye arbeidsplasser.

Kronprinsen åpnet
Gründersatsingen har raskt fått både oppmerksomhet og oppslutning, og det var også en stor anerkjennelse da Kronprins Haakon meldte sin ankomst for å foreta den offisielle åpningen. Kronprinsen har vist interesse for nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer i mange år, og var full av lovord da han besøkte Gründerloftet i Haugesund. Han roste både atmosfæren, miljøet og de virksomhetene han fikk presentert, og trakk samtidig frem erfaringer fra sin tid i San Fransisco og USA, hvor gründerkulturen står veldig sterkt. Behovet for å gjøre raske endringer, er stadig viktigere i alle bransjer, men Kronprinsen mener vi kan lære noe av amerikanernes evne til å også anerkjenne de som ikke nødvendigvis lykkes i første runde, men lære av feil under vegs. Kronprinsen utfordret også det etablerte næringslivet til å komme tettere på gründermiljøene, noe han mener amerikanerne har vært flinke til.
-Vi må bli flinkere til å samarbeide, og hjelpe frem nye suksessvirksomheter, oppfordret Kronprinsen.

Engasjert ordfører
En annen person som har engasjert seg sterkt i gründermiljøet, er Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn. Han erklærte tidlig sin støtte til prosjektet og har bidratt med å tilrettelegge både for praktiske forhold og finansielle midler. Da leieavtalen for lokalene skulle forhandles, garanterte også Haugesund kommune for leie det første året. Ordføreren er ofte innom lokalene for å delta i møter eller ta en kopp kaffe med gründerne, og Mohn bekrefter at han har en genuin og ekte interesse for satsingen. Både Gründerloftet og Kubatoren er blitt en svært viktig satsing for kommunen.
– Vi har mistet mange arbeidsplasser i regionen vår de to siste årene, konstaterer Mohn, og utdyper dermed bakgrunnen for sitt engasjement i Gründerloftet. Det er behov for nye arbeidsplasser, og omstilling krever kreativt engasjement og nye tanker. Det arbeidet som foregår i gründermiljøet symboliserer alle disse verdiene på en god måte, mener Mohn. Han ønsker å gjøre det han kan for å legge til rette for regionens gründere.
– Her skal Haugesund vise veg, konstaterer han.