Ivrig dugnadsgjeng i ferd med å sette i stand ”Villa Vibrandsøy ”

Etter at Haugesund Turistforening kjøpte den gamle Knutsen-villaen på Vibrandsøy, har de ikke ligget på latsiden. Foreningen, som har bygd mange hytter på dugnad, er allerede i full gang med å sette i stand eiendommen.

– Vi har allerede døpt den Villa Vibrandsøy, og nå er vi i full gang med det som har første prioritet. Det er å få tettet taket, og ellers få ryddet på tomta: Vi har penger til å starte opp arbeidet fordi vi har fått 200.000 fra Knutsen OAS Shipping og 200.000 fra Haugesund Sparebank i forbindelse med kjøpet, forteller styreleder Karl Andreas Knutsen i Haugesund Turistforening til Jobb & Næring. Sammen med daglig leder Rolf Svendsen og et titalls ivrige medlemmer trosset styrelederen regn og ruskevær, og gikk løs på oppgaven med liv og lyst.
– Bygget er til nedfalls nå, men vi ser for oss at bare vi får litt tid på oss, så skal dette bli en perle. Men vi må jobbe på flere fronter. En viktig forutsetning for at Vibrandsøy kan bli til glede for hele byens befolkning, og ikke bare dem som har båt, er anløp av rutebåt. Vi er glade for at politikerne ser ut til å engasjere seg i saken, sier Knutsen, som sier de ikke har noen kalkyle på fra hva som trengs av investeringer for å sette bygget i stand.
– Men folk som har peiling sier vi må regne med at det vil koste 3 – 4 millioner for å få eiendommen presentabel, sier Knutsen til Jobb & Næring.
Haugesund Turistforening har 6500 medlemmer.

Rutebåtforbindelse er en forutsetning for av Vibrandsøy skal kunne benyttes av hele befolkningen i Haugesund, og ikke bare dem som har båt, sier Karl Andreas Knutsen. Her passerer Røvær-båten kloss i land uten å anløpe øya.
Rutebåtforbindelse er en forutsetning for av Vibrandsøy skal kunne benyttes av hele befolkningen i Haugesund,
og ikke bare dem som har båt, sier Karl Andreas Knutsen. Her passerer Røvær-båten kloss i land
uten å anløpe øya.