"Hele Rogaland" samlet i Meieriet i Haugesund. Fra venstre: rådgiver Charlotte Sørås (NHO), Egil Severeide (HN), Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Harald Minge (Næringsforeningen i Stavanger-regionen), Svein Olav Simonsen (NHO Rogaland) og Birger Haraldseid (Greater Stavanger)

Kommuner og næringsliv i Rogaland stikker hodene sammen for å se på effekten av Rogfast

For en tid tilbake møttes lederne for næringsforeningene i Stavanger og Haugesund, NHO-Rogaland, Haugaland Vekst og Greater Stavanger for å lufte tanker om samarbeid over Boknafjorden.
Rogfast blinker der framme, hva vil dette gigantprosjektet by på av utfordringer for kommuner og næringsliv i sør- og nordfylket og hvordan kan vi utnytte den muligheten som et mye mer komprimert fylke vil gi?
Det var hovedtema på møtet i Haugesund, som er det første av flere samlinger der målet er å finne prosjekter og måter å samarbeide på som kan øke verdiskapningen i fylket. Under den første samlingen ble det kastet fram ideer om hva som forener oss og hva som er fornuftig å jobbe sammen om. Utvikling av flyplassene på Sola og Helganes, reiseliv, utdanning og kompetanse, arbeidsliv (klyngesamarbeid), statlige arbeidsplasser ble nevnt som aktuelle områder.
– Et viktig og godt initiativ, en øvelse i å tenke annerledes og større, en tenketank for utvikling av Rogaland er blant karakteristikkene som ble brukt om det gryende samarbeidet. HN-direktør Egil Severeide mener timingen er veldig god for å utvikle gode relasjoner mellom nord og sør i Rogaland.
– Dette er en «tung» gruppe. Her er hele næringslivet i fylket representert, det samme er kommunene. Et godt utgangspunkt for samarbeid for framtiden, sier Severeide.