Ikke siden 90-tallet har vi sett en slik graf: Haugesund har en ledighet under fylkesgjennomsnittet

– Det må ha vært på 90-tallet en gang sist det skjedde, sier leder for NAV Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen. Hun kan ikke huske at Haugesund har hatt lavere arbeidsledighet enn gjennomsnittet av alle kommunene i Rogaland. Som regel har Haugesund ligget godt over. Men februartallene fra NAV viser at snittet i Rogaland er på 4.6 prosent. Haugesund har en ledighet på 4.5 prosent. Så lav har den ikke vært på flere år. Hovedårsaken er at det går bedre i regionhovedstaden nå.
Men at snittet for fylket er høyere enn Haugesunds skyldes også at oljekrisen merkes mye sterkere i sørfylket. Stavanger, Sandnes, Sola og Egersund er de kommunene som er hardest rammet. Alle har en ledighet godt oppe på 5-tallet, Elisabeth Lie Nilsen håper det vil vare for Haugesunds del, men er usikker. Haugesunds posisjon som regionsenter er utfordrende.

Undersøkelse
I en undersøkelse som NAV utførte i mars i fjor på bestilling fra Næringsforeningen, kom følgende fakta fram:
– Andelen arbeidsledige i Haugesund har de siste 30 årene vært høyest i Rogaland.
– Haugesund har en meget høy andel med helt ledige med utenlandsk statsborgerskap, og har historisk sett hatt en høy andel med helt ledige utenlandske statsborgere både i økonomiske oppgangs- og nedgangstider.
– Haugesund tiltrekker seg i stor grad personer med økonomiske og sosiale utfordringer, både fra andre kommuner på Haugalandet og fra Sunnhordaland.
– Haugesund har en høy andel med uførepensjonister, brukere av AAP, sosialstønadsmottakere, samt at det legemeldte sykefraværet er høyere enn gjennomsnittet for Rogaland.
Sørfylket har fire byer som på mange måter «fordeler» personer med sosiale og økonomiske utfordringer mellom seg (Stavanger, Sandnes, Bryne og Eigersund). Haugesund tar i stor grad støyten selv.
En medvirkende faktor er de lave boligprisene i deler av Haugesund, heter det i oppsummeringen fra NAV.

Aibel
Elisabeth Lie Nilsen mener det er tegn som tyder på at det går oppover for næringslivet i Haugesund, og peker særlig på Aibel. Det er også mange infrastrukturprosjekter på gang som kan gi beskjeftigelse i bygg og anlegg. Men hun er bekymret for tilgangen på faglært arbeidskraft i bransjen.
– Vi har veldig få arbeidsledige med fagbrev i byggfag. Jeg er redd det kan bli rekrutteringsproblemer når byggeboomen kommer. Det er viktig å komme disse problemene i forkjøpet, og vi er klar til å sette i gang kvalifisering om næringen ønsker det, sier Lie Nilsen, som heller ikke liker at stadig flere blir langtidsledige.
– Å gå lenge uten arbeid gjør noe med folk, sier hun.