Hele salen reiste seg og trampeklappet da Arne Valen fikk Bragdprisen 2016 Kirkens Bymisjons frontfigur var overrasket, ydmyket og beæret over tildelingen og mente den ikke på langt nær er resultat av et enmanns-verk, men at hele organisasjonen står bak.

Årets bragdpris deles ut av Haugesundregionens Næringsforening og går til en virksomhet eller person som har gjort en spesiell og fortjenestefull innsats på lokalt eller regionalt nivå.
Bragdprisen deles ut for fjerde gang. Tidligere vinnere er FK Haugesund, attføringsbedriften Solstein og Kristian Eidesvik.

Juryens begrunnelse:
«Bragdprisen for 2016 går til en person som har vist et særlig stort engasjement for de svake i samfunnet. Gjennom institusjonen han leder, har mennesker som er havnet på skråplanet fått hjelp til å komme på rett kjøl. Institusjonen er blitt en sentral aktør i flere kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland, og utvikler stadig nye tilbud, sammen med det offentlige og private, av forebyggende så vel som reparerende karakter.
Prisvinneren har en stor del av æren for at institusjonen i dag nyter stor respekt i lokalsamfunnet og er blitt en viktig stemme i den offentlige debatt. Selv om hans motto er å nå mål gjennom andre, er det ingen tvil om at prisvinnerens engasjement er en vesentlig del av forklaringen på hvorfor institusjonen står så sterkt som den gjør i folks bevissthet.
Prisvinneren betegner seg selv som en typisk entreprenør, som elsker å sette i gang prosjekter og synes drift kan være kjedelig. Han er utstyrt med en utpreget rettferdighetssans, og roper ut når han føler flyktninger, rusavhengige og andre på nedre halvdel av den sosiale rangstigen blir krenket. Han er de stemmeløses stemme både i aviser, radio, tv og sosiale medier.
Prisvinneren er levende opptatt av å vise at ALLE har ressurser bare de blir gitt muligheter. I 2016 har institusjonen han leder etablert en rekke nye tilbud, som både kommer kriminelt belastede, rusavhengige og familier med dårlig råd til gode.
Prisvinneren er utdannet bioingeniør og jobbet 26 år ved Haugesund Sjukehus før han nærmest ved en tilfeldighet fikk jobben som daglig leder i ja, nettopp: Kirkens Bymisjon.
Bragdprisen 2016 går til Arne Valen.»