Travel start på det nye året for Aibel. Seks offshoreskip inne for diverse vedlikehold samtidig ved er ikke hverdagskost. (Foto: Birger Hovland/Aibel.)

Aibel har fått en travel start på det nye året. I løpet av ei uke i januar lå ikke mindre enn seks offshorefartøyer på verftet for ulike oppdrag.

Skipene er inne for oppdrag som overhaling og reparasjoner, klassing og oppgradering. De seks skipene er Edda Fonn (Østensjø), Deep Investigator (Deep Ocean), Deep Wave (Deep Ocean), Normand Oceanic, (Solstad) REM Poseidon (Rem Offshore/Solstad) og Edda Fides ( Østensjø). Deep Wave skal oppgraderes og gjennomgå klassing , mens Edda Fides og Edda Fonn ligger midlertidig på Aibel. På Edda Fonn og Normand Oceanic skal det også foretas oppgradering av kraner mens skipene ligger ved kai. Rem Poseidon, som ble Solstadskip gjennom fusjonen av Solstad Offshore og REM Offshore, skal bunnsmøres og males mens den er i tørrdokk.
Med seks store offshorefartøy til kai samtidig er kaikapasiteten fullt utnyttet.
– I løpet av de siste par årene har Aibel merket et økende marked for vedlikehold av skip, og verftet har bygget opp en god kundebase, og har mottatt mange gode tilbakemeldinger for oppdrag de har utført, sier direktør Bjørn Tollefsen i en pressemelding fra Aibel.