Westcon Yards Ølensvåg fikk det største tilskuddet I vår region ved tildelingen før nyttår.

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord. Av disse er sju prosjekter i vår region som får til sammen 30,5 millioner kroner.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mottok 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden. Blant de andre offentlige havnene som fikk støtte er Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Følgende prosjekter i vårt distrikt fikk tilsagn om støtte fra til landstrømanlegg like før nyttår:

Westcon Yards Ølensvåg: Kr. 7.737.400
Kværner Stord Kr. 6.867.000
LOS Marine Rubbestadneset Bømlo Kr. 5.887.000
Karmsund Havnevesen, (Garpaskjær) Kr. 5.625.360
Karmsund Havnevesen, (Killingøy) Kr. 2.830.200
Karmsund Yards, Kolstøvågen Kr. 1.296.600
M. Eidesvik & Sønner, Bømlo Kr. 256.050

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.
– På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.
Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017. Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad I Enova registrerer økende interesse for klimatiltak med landstrøm I norske havner.
Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad I Enova registrerer økende
interesse for klimatiltak med landstrøm I norske havner.