Første byggetrinn av Nordsjø Kontorpark skyter i været, konstaterer (fra venstre) Øystein Grønhaug i Grønhaug eiendom, Jan Christian Drarvik i Base Property og Andreas Poulsson i Base Property .

Første byggetrinn av Nordsjø Kontorpark skyter i været på tomta øst for biltilsynet i Haugesund. Byggherrene Base Property AS og Grønhaug Eiendom AS rapporterer at alt er i rute slik at leietakerne i første byggetrinn skal være klart til innflytting i 4. kvartal i år.

Prosjektleder Andreas Poulsson sier til Jobb & Næring at de registrerer stor interesse for prosjektet, og første byggetrinn nærmer seg fulltegnet. – Vi har allerede registrert interesse for det neste byggetrinnet. Bygget er det første i Haugesund som bygges etter miljøstandarden Breeam – Nor. Breeam står for Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method.
Nordsjø Kontorpark er den eneste rendyrkede kontorparken i regionen, og blir det første BREEAM sertifiserte bygget i Haugesund, forteller Poulsson.
Totalt skal kontorparken oppføres i fire byggetrinn. Hvert byggetrinn består av en stor kontorblokk, og de forskjellige byggetrinnene påbegynnes etter hvert som tilstrekkelig mange leietakere har tegnet kontrakt.
Base Property AS har det meste av sin aktivitet sør for Boknafjorden, men Nordsjø er det første prosjektet som blir Breeam- sertifisert.
– Slik kan vi si bygget her i Haugesund blir et slags pilotprosjekt for oss, sier Poulsson. Nordsjø Kontorpark er tegnet av arkitektene Brekke Helgeland og Brekke AS, og Kruse Smith Entreprenør AS er totalentreprenør.