I et tøft marked har Westcon Power & Automation sikret seg nok oppdrag til å holde arbeidsstokken stabil. Bedriften har fulle ordrebøker ut andre kvartal. Godt samarbeid og fleksibilitet mellom avdelingene i Ølensvåg og på Husøy er en av årsakene, skriver Medvind 24.

Av Else Marie Hagevik
Westcon Power & Automation (WPA) har 165 fast ansatte, et tall som har holdt seg stabilt de siste årene. Det ser det også ut til å gjøre i 2017. En viktig grunn til stabiliteten i antall ansatte, er muligheten og evnen til å utnytte kompetansen i avdelingene på Husøy og i Ølensvåg, og sette folk i arbeid der det er størst behov. Som utbyggingen av fiskefôrfabrikken til BioMar på Husøy. Forbereder arbeid med nybygg – Nå er det mest oppdrag å hente i landbasert industri og på skip, og betraktelig mindre innenfor rigg-markedet. Samarbeidet med Yards om vedlikehold og oppgradering av kystvaktskipene er et stort oppdrag for Forsvaret som er viktig for stabil tilgang på arbeid framover. Det er også et nybygg på gang med en skotsk tråler, og nå pågår det avklaringer med kunder og leverandører, sier Karl Johan Ferkingstad, leder av leveranseprosjekt i Ølensvåg. Ferkingstad er også leder for den nyopprettede WPA-avdelingen i Florø. Riggjobber og energi-effektivisering – WPA signerte nylig en avtale med COSL om inspeksjoner av Ex-utstyr. Det siste ex-verktøyet vi har utviklet, Inspectio, gjør det mulig for kunden å utføre inspeksjoner selv, men vi skal utføre hele jobben for COSL med personell fra offshoregruppen vår. Avtalen er på to rigger foreløpig. Den første ble ferdig i løpet av februar, sier Ferkingstad. Avdelingen i Ølensvåg er også i full gang med et Enova-program: «Introduksjon av energiledelse». Blant annet skal hele verftsområdet i Ølensvåg kartlegges for å se hvor man kan bli mer energieffektive. Ordrebøkene til WPA er per i dag fulle ut andre kvartal, og 2017 tegner til å bli et greit år i et tøft marked. Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling er både realist og optimist. – Vi bruker mye tid på salg, og det er for tiden stor anbudsaktivitet innenfor flere segmenter. Konkurransen er hard, men vi har tro på at konseptene vi tilbyr kundene er så bra at det vil sikre oss nye kontrakter framover. Vi har nettopp signert en rammeavtale med Marine Aluminium på to år pluss et år opsjon, sier Skaar. WPA og Marine Aluminium kjenner hverandre godt fra før, og WPA har blant annet vært med på å bygge verdens lengste teleskopbro. Han trekker også fram et prosjekt for framtiden der Westcon er involvert: «Short Sea Pioneer». To-fartøykonseptet ble lansert under Haugesundkonferansen for to år siden. – Det er god aktivitet i prosjektet, og utseende og løsninger er en del endret siden starten. «Short Sea Pioneer» vil bli et utstillingsvindu for hva som er mulig å gjøre innen skipsfart og logistikk i forhold til det grønne skiftet som kommer for fullt, sier Skaar.