For to år siden startet KB Stålindustri opp i moderne industrilokaler i Karsten Bjellands industribygg i Aksdal Industripark. Etter å ha gjort unna det første hele driftsåret slår daglig leder Knut Fjermedal fast at bedriften har skaffet seg et godt fotfeste.

 

– Vi har skaffet oss godt med oppdrag, og har allerede 8 ansatte. I tillegg har vi for tiden rundt 20 innleide medarbeidere for å kunne ta unna oppdragsmengden, sier Fjermedal til Jobb & Næring. Målet for KB Stålindustri er å bli en ledende leverandør av tjenester innen stål- og metall-arbeid, som industrirørlegging og teknisk isolering til næringsbygg og industrianlegg, offentlige bygg, boligprosjekter, olje og gassanlegg, samt maritime miljøer. – I løpet av de første 18 månedene har bedriften hatt en rekke store og små oppdrag. Blant oppdragene er leveranser til utvidelsen av Biomars industrianlegg på Husøy. Nå i senere tid var vi også involvert i rehabiliteringen av Haugesunds Høvleri og Trælastforetnings Garasjebryggeri ved Smedasundet. Av andre viktige samarbeidspartnere kan jeg nevne Steinsvik Industrier, hvor vi blant annet har hatt leveranser til anlegg for fjerning av lakselus i oppdrettsanlegg, sier Fjermedal. Han forteller at KB Stålindustris engasjerte medarbeidere legger vekt på alltid å levere dokumentert kvalitet til avtalt tid og til avtalt pris.

 

VÅRE SPESIALITETER: 

Alt innen stål og metallarbeid 
Industrirørlegging
Teknisk isolering 
Alle typer sveiseoppdrag
Blikk og fasader 
Prosjektering og prosjektstyring