– I løpet av 2016 tegnet vi på vegne av våre medlemsbedrifter 82 nye lærekontrakter innen de ulike teknologifagene. Dette året har vi budsjettert med rundt 70 plasser.

Av Odd-Atle Urvik
Selv om det er tøffe tider på arbeidsmarkedet, ser vi i Opptek lyst på situasjonen, og har tiltro til at bedriftene innser at de på lang sikt må sikre rekruttering av fagfolk, selv om markedet er trangt akkurat nå.
Det er daglig leder Mads Frantsen i Opplæringskontoret for teknologifag (Opptek) som sier dette til Jobb & Næring. Fristen for å søke om læreplass for opptak til sommeren var 1. mars, og det det ser ut til at vi nå har rundt 300 søkere. I utgangspunktet er det flere unge som søker læreplass enn læreplasser i bedriftene. Vi kommer derfor utover våren også i år til jobbe aktivt mot teknologibedriftene for å skaffe plasser til enda flere lærlinger, forteller Frantsen. Når Opptek er ute på bedriftsbesøk opplever de ofte at mange bedrifter ikke er klar over at de fyller kravene til å bli godkjent opplæringsbedrift. – Vi oppsøker også bedrifter som ennå ikke er medlemmer hos oss. Gjennom møte med bedriftene kartlegger vi hvilke typer arbeid som utføres i bedriften. Ofte viser det seg at bedriftene utfører alle typer arbeid som kreves for å bli godkjent som opplæringsbedrift innen et fag. I andre tilfeller kan de samarbeide med andre bedrifter som kan stå for opplæringen i de fagene de selv mangler, sier Frantsen, som peker på at logistikk-faget inngår i svært mange bedrifters daglige arbeidsoppgaver, uten at bedriftene har tenkt på at de kan ta inn en lærling.

Må være aktive

Det er kamp om lærlingplassene, så det er opp til den enkelte elev å være aktiv og oppsøke bedriftene som er ute etter lærlinger. Opptek hjelper til med å skaffe avtaler. I tiden fram til skolen tar ferie i juni blir svært mange avgangselever fra VG2 innkalt til intervju hos bedrifter som selvfølgelig er ute etter de mest motiverte søkerne. Et intervju er den gyldne anledningen en ungdom har til å overbevise bedriftene om at han eller hun er rett lærling å satse på, sier Mads Frantsen til Jobb & Næring.