Det å gjøre Haugesund Lufthavn til lavprisflyplass for storregionen har ikke vært noe sprintløp. Tvert i mot har det vært kamp som har vært ført i en årrekke.

 

Når det nå ser ut til at det er åpning for et alternativ til den såkalte Avinor-modellen, er det mange som skal æres. Det gjelder de reisende fra regionen som har benyttet de rutene som har vært tilbudt. Det gjelder politikere i kommuner og på Løvebakken. Og det gjelder en rekke andre som har engasjert seg, og fra sitt ståsted har gitt sine bidrag i kampen for flyplassen. Likevel tror vi de fleste vil synes at dersom noen skal trekkes fram foran andre, må det være Lufthavnutbygging AS (LUB). De har stått oppreist i kampen, og har sikret det som har vært, og fortsatt vil være et spennende prøveprosjekt. For oss i Jobb & Næring er det en glede å kåre Lufthavnutbygging AS (LUB) ved styreformann Martin Laurhammer til månedens bedrift. Han har gjort en formidabel jobb. Etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skar gjennom, og sørget for at en overgangsordning kommer på plass raskt, har vi lov til å håpe på at flyplassens framtid som trafikalt knutepunkt for regionen er sikret. Det er fortsatt ett år til den nåværende avtalen skal fornyes. I løpet av denne perioden skal driften av flyplassen ut på anbud. Hvem som eventuelt skal drive flyplassen etter det, vet vi ikke. Det vi vet er at de som ønsker å bidra til å utvikle rutetilbudet fra Helganes har fått noe konkret å tilby til flyselskaper og andre som ønsker å utvikle rutetilbudet fra Haugesund. Men den viktigste forutsetningen for en lys framtid for flyplassen vår, er at befolkningen i regionen bruker flyplassen. At hver og en av oss bruker flyplassen vår.

Månedens bedrifter 2017
I hver utgave i 2017 kårer Jobb & Næring en bedrift som blir månedens bedrift. En av disse bedriftene skal ved årets slutt kåres til Årets bedrift i Jobb & Næring for 2017. Hvem som blir årets bedrift offentliggjøres i januarnummeret 2018.Har du forslag til noen som kan bli månedens bedrift? Send ditt forslag sammen med en kort begrunnelse til jn@dhrsaga.no

Disse har blitt årets bedrift så langt i 2017:
Nr 01-2017 Saga Subsea AS
Nr 02-2017 Lufthavnutvikling AS