NAV-direktør Truls Nordahl mener at selv om ledigheten er svært høy i Rogaland, er det tegn til bedring.

Tallene fra NAV i Rogaland som viser starten på nye året er dyster lesning. Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten stabilt høyt nivå. Så mange som 15.000 rogalendinger står helt uten jobb i januar dersom en tar med dem som er på ulike ledighetstiltak. Bruttoledigheten er på 5,7 prosent.

Men selv om ledigheten er svært høy, mener NAV-direktør Truls Nordahl han ser flere tegn til bedring.
– Tallet på varslede permitteringer i januar er lavere enn det har vært de siste månedene før årsskiftet. Men enda viktigere er det at antallet ledige stillinger i januar i år er langt høyere enn det var for ett år siden. Likevel er ikke tallet på ledige stillinger nok til å veie opp for antallet på alle dem som ikke har jobb. Arbeidsledigheten vil derfor holde seg høy en tid framover, sier Nordahl.
NAV-direktørens råd til de arbeidsledige er derfor å holde alle muligheter for arbeid åpne.
Av nettotallet på 12997 arbeidsløse ved utgangen av januar var det dobbelt så mange menn som kvinner. 8599 menn sto uten arbeid, mens 4280 kvinner var uten jobb. Eigersund og Sola har størst arbeidsledighet i vårt fylke, og i disse kommunene er det 6 prosent av arbeidsstyrken som er helt uten arbeid. Arbeidsmarkedstallene for Nord-Rogaland viser tegn til bedring ettersom de fleste kommunene har nedgang i antallet ledige i forhold til samme periode i 2016.
Det ble lyst ut 2827 ledige stillinger i Rogaland i januar, og dette er 24 prosent flere enn i januar i fjor.
De yrkesgruppene med flest ledige stillinger denne måneden er helse, pleie og omsorg (853 stillinger), mens det var 426 ledige stillinger innen bygg- og anlegg. I industrien var det 291 ledige stillinger, mens det var 231 ledige stillinger innen undervisning.