Alle som kjenner Hildbjørg Mannes, alias Hibbi, vet at hun har et brennende hjerte for Vedavågen. Nå bruker hun sitt store engasjement til å drive hjertekaféen på Veamarken på Karmøy – et tiltak som hun på sikt håper skal gjøre bygdesamfunnet enda bedre.

Hjertekafèen startet opp i september i 2016 i de tidligere lokalene til ”Dagmar & Me”. – Målet mitt var å starte et møtested for alle som bor på Vea. Mange av våre møtesteder er blitt flyttet eller lagt ned og da ville jeg skape et nytt møtested. Her kan barn og unge møtes etter skoletid på et slags SFO-tilbud og her kan en treffe sambygdinger i et uformelt miljø. På den måten binder en bygda bedre sammen og forebygger ensomhet og isolasjon som er et stor utfordring for alle aldersgrupper. Alt som serveres i kafèen er gratis, så her trenger en ikke ta med penger, sier Hibbi Mannes. Kafèen er organisert som en abonnementsordning/ medlemskontigent der folk på Vea betaler inn et månedsbeløp og på den måten ”spleiser” på å holde kafeen åpen både på dagtid og ettermiddagstid. En trenger ikke å være abonnent for å benytte seg av kaféen, og det er også mulighet for å gi en slant til driften i den hjemmelagede treboksen på disken. – Om mange nok er med og støtter opp om driften, er dette en modell som sikrer et visst levebrød til meg og på den måten bidrar til å skape et bedre Vea. På sikt er målet å utvide tilbudet med ulike kulturarrangement, samt utvide tilbudet etter skoletid. Vi oppfordrer derfor alle som er glade i Vea til å bli med på ordningen og besøke kaféen, sier Hibbi Mannes.