Til tross for tøffe tider hvor mange opplever arbeidsledighet og økonomisk tilbakeslag, selges det bobiler som aldri før. Rogaland ligger suverent på topp, både når det gjelder økning i arbeidsledighet og salg av bobiler.

Ved inngangen til 2017 var det registrert 33.432 bobiler i Norge, og for første gang ble det registrert mer enn 3000 nye bobiler her i landet. Av de 3052 nye bobilene på norske veier i fjor, er mer enn hver tiende bil registret i Rogaland. I fjor ble det registret 333 nye bobiler i vårt fylke. Vestlandsdominansen forsterkes ytterligere ved at Hordaland er det fylket som kommer nærmest Rogaland med 320 nyregistreringer. Selv om det fortsatt er rundt tre ganger så mange campingvogner som bobiler i Norge får man ikke det inntrykket når man kjører på veien. Forklaringen er at mange vogner er lite på veien, men er fast parkert som ”hytte”. Dessuten øker antallet bobiler mer enn antall campingvogner. Og økningen er størst i vår del av landet. Derfor forsterker Rogaland sin posisjon som bobilfylket framfor resten av landet.

Godt voksne

De typiske bobileiere er ”godt voksne”. Gjennomsnittsalderen på bobileierne er 59 år, og 88 % av bobileierne er over 50 år. Så lite som 1 % av bobileierne i Norge er under 40 år. Norsk Caravanklubb gjorde for kort tid siden en undersøkelse blant sin medlemmer, og så mange som 46 % oppgir friheten til å overnatte der man vil er den viktigste grunnen til at man velger å ha bobil eller campingvogn. Av nesten 10 millioner gjestedøgn på norske campingplasser i løpet av ett år, står nordmenn for seks millioner. Rundt 1 million av disse overnattingene skjer i bobil.

7 meter comfort

Nyprisen på de mest populære bobilene ligger mellom 600.000 og 900.000 kroner. Gjennomsnittslengden på en ny bobil er i Norge er 7,3 meter. Men mange av de nye bobilentusiastene begynner bobilkarrieren i en brukt bil. Det ligger til en hver tid et stort antall brukte biler ute på finn.no, eller hos det store nettet av forhandlere over hele landet.

Nyregistrerte bobiler i Norge:

Fylke 2015 2016 Akershus 171 241 Aust-Agder 87 67 Buskerud 123 128 Finnmark 58 101 Hedmark 71 54 Hordaland 276 320 Møre og Romsdal 242 235 Nord- Trøndelag 142 153 Nordland 257 265 Oppland 79 97 Oslo 40 45 Rogaland 307 333 Sogn og Fjordane 66 66 Sør-Trøndelag 144 190 Telemark 96 107 Trom 201 217 Vest-Agder 68 71 Vestfold 166 170 Østfold 178 191 Norge 2772 3052 (Kilder: NCC, Norsk Bobilforening og Statens vegvesen)