Olje- og energiminister Terje Søviknes på Solakonferansen (foto: EBM/OED)

Den nye olje- og energiministeren Terje Søviknes delte ut 56 utvinningslisenser på norsk sokkel.

36 av disse er i Nordsjøen, 17 er i Norskehavet, mens tre er i Barentshavet. Statoil er det selskapet som har fått flest letelisenser, mens Aker BP også har fått mange tildelinger.

Eni tildelt tre lisenser
Eni Norge er tildelt andeler i tre lisenser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016). To lisenser i Barentshavet og en lisens i Norskehavet.
Av de 33 selskapene som søkte om lisenser, fikk 29 tilbud om lisens. 17 av disse selskapene har også fått tilbud om å bli operatører.
Eni Norge skal være operatør på PL 900 i Barentshavet med en andel på 90 prosent, mens Concedo er partner med 10 % andel.
Eni er også tildelt en eierandel på 30 % i PL 901. hvor Statoil er operatør med 50 % eierandel. Concedo er partner med 20 % andel. I Norskehavet er Eni Norge partner med 11,5% eierandel i 128E der Statoil er operatør med 63,95 % andel og Petoro 24,55 %. Dette er tilleggsareal til PL128/ PL128D lisensene der Statoil og Eni Norge nylig har kunngjort Cape Vulture som et drivverdig funn.
Eni Norge har hatt aktivitet på norsk sokkel siden 1965 og produserer omtrent 180 000 fat oljeekvivalenter per dag.