Ando Hideyuki fra utviklingsavdelingen til det japanske rederiet NYK Line blir trekkplaster på Haugesundskonferansen i februar.

En av topplederne innen utviklingsavdelingen til det japanske rederiet NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) blir trekkplasteret på Haugesundskonferansen som arrangeres på nyåret.

Ando Hideyuki er Senior General Manager i Monohakobi Technology Institute, som er NYK Lines utviklingsavdeling. NYK Lines er et av verdens største rederier, med mer enn 34.000 ansatte. Det japanske rederiet har et nært samarbeid med Knutsen OAS Shipping. Temaet for Hideyukis foredrag er hva den japanske shipping-giganten tenker om framtiden, og da særlig digitaliseringen innen skipsfarten.
NYK Line har nær 800 skip i sin flåte. Av disse er 99 containerskip, 377 bulkskip, 68 tankskip, 29 LNG-tankere. Hovedkontoret til NYK ligger i Tokyo.
Under Haugesundkonferansen i 2015 måtte samferdselsministeren i siste liten melde avbud fordi en bro kollapset over E18. Det er uvanlig kost. Ketil Solvik-Olsen bekrefter at han kommer i 2017. Også næringsminister Monica Mæland kommer til konferanse.
Statsråden i Samferdselsdepartementet er satt opp med en transportpolitisk innledning i den delen av konferansen som omhandler konkurransedyktig sjøtransport. Her har han med seg stortingsrepresentant Magne Rommetveit, som er toppkandidat fra Hordaland AP til stortingsvalget i 2017, foruten adm. dir. Steinar Madsen i Risavika Havn, kystdirektør Kirsti Slotsvik og logistikkdirektøren i Norsk Hydro, Gustav Heiberg. Konferansen holdes 7. og 8. februar.