– Det er viktig at de ulike kreftene som arbeider for E134 er godt samordnet. I det siste har 18 regionråd og næringsorganisasjoner bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prioritere tidligere byggestart mellom Seljestad og Røldal.

Av: Odd-Atle Urvik

Organisasjonene som spenner fra Bergen Næringsråd og Greater Stavanger på vestsiden av fjellet, til Grenland Vekst og Kongsbergregionen på østsiden, ber statsråden medvirke til at prosjektet Seljestad- Røldal får byggestart 2020/21 og en totalfinansiering som muliggjør en optimal byggeprosess.
Det er prosjektkoordinator Odd Henry Dahle som sier dette til Jobb & Næring. Dahle peker også på at 37 ordførere fra Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Telemark og Buskerud har stilt seg bak et brev til ministeren der en ber om at prosjektet Seljestad-Røldal må få byggestart i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan, og at hele strekningen Seljestad- Røldal-Vågsli må få en totalfinansiering som muliggjør ferdigstilling i løpet av planperioden 2018 til 2029.
– De politiske vedtakene som er gjort i Rogaland, Hordaland og Telemark er også i stor grad vedtak som er gode for en hurtig videre utbygging av Haukeliveien, sier han.
Organisasjonene E134 Haukelivegen AS, Haugesundregionens Næringsforening og Haugaland Vekst AS arbeider nå sammen for at Haukeliveien skal bli sterkt prioritert i NTP-en for 2018 -29. Odd Henry Dahle sier det er flere ting det haster å få på plass for Haukeliveien.
– Det aller viktigst er å få en vintersikker vei for hele fjellovergangen mellom Seljestad og Vågsli. Samtidig må en også ha trykk på de andre delprosjektene. Det gjelder å planlegge ferdig og bygge ny veg fra Bakka til Solheim for å få bedre trafikkforhold forbi Knapphus, Ølen og Etne. En må også planlegge og starte utbygging av strekningen Vågsli-Gvammen-Kongsberg som innebærer en betydelig innkorting av veien mellom Østlandet og Vestlandet.
I øst-vest-utredningen i 2015 foreslo Statens Vegvesen å utarbeide en konseptvalgutredning for en arm til Bergen fra E134 snarest mulig. Dette er støttet i kvalitetssikringsrapportene som nylig er lagt fram. Vi ønsker også å få avklart om E134/E18 kan få en framtidig kopling mot E6 til utlandet, sier Dahle.
Vi lager nå en faktabank om Haukeliveien der de som ønsker det, kan gå inn og finne rett informasjon.
Det er svært viktig å stå samlet i dette arbeidet nå. En regner med at stortingsmeldingen på NTP 2018-29 legges fram rundt påske, og at Stortinget gjør sitt vedtak i juni 2017.
Regjeringen beslutta i desember 2015 at E134 skal være den ene hovedveien østvest. Statens Vegvesen hevder i øst-vestutredningen at full utbygging av E134 inkl. arm til Bergen fra E134 kan gi samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 milliarder kroner.
Hvorfor vente med en så lønnsom investering?, sier Odd Henry Dahle til Jobb & Næring.

IMG_9838