Yrkesmessen i Sysco Arena.

70 utstillere fra et titalls bransjer trekker folk til yrkesmessen i Sysco Arena.

Det var jevn trafikk av skoleelever, lærere og foreldre gjennom de to dagene Ronny Sætre i HSA (Haugalandet Skole/ Arbeidsliv) og hans medarrangører inviterte til den tradisjonelle yrkesmessen i idrettsarenaen på Frakkagjerd.
Her presenterte ivrige ambassadører for bedrifter, skoler og andre institusjoner sine ulike tilbud, og praten gikk livlig i de forskjellige seksjonene. Karina Hollekim, østlandsjenta som overlevde et alvorlig crash med hangglider i Alpene for noen år siden, fortalte sin historie om kampen for å komme tilbake og om å leve ut sine drømmer, og trakk godt med folk til kveldsarrangementet.
– En god måte å presentere det flotte arbeidslivet vi har her i regionen, oppsummerer Ronny Sætre.