Ordfører Jarle Nilsen ser lyst på framtiden både for Karmøy og Haugalandet.

– I vår region går mye godt, men vi har også store utfordringer ved inngangen til et nytt år. Det viktigste vi som folkevalgte kan gjøre er å samarbeide med næringslivet for å sikre eksisterende arbeidsplasser, og ikke minst legge forholdene til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser.

Av: Odd-Atle Urvik

Det er ordfører Jarle Nilsen i Karmøy som sier dette til Jobb & Næring. Han er bekymret når vi går inn i 2017 med rundt 130.000 arbeidsledige i Norge.
– Særlig er det ille i vårt distrikt hvor vi har den høyeste ledigheten i hele landet. Bare i Karmøy kommune sto 4,6 % av arbeidsstyrken uten jobb. Det betyr at 1200 karmøybuer ikke har arbeid. Mange av dem har hatt en svært krevende situasjon i 2016, og for mange fortsetter dette inn i det nye året, sier Nilsen.
I Karmøy er det vært svært synlig at Solstad Offshore over tid må forholde seg til et utfordrende marked. En rekke Solstad-skip har ligget i opplag både på Bøvågen og på Husøy.
– Rederiet har gjennomført en konsolidering, og bland annet har REM Offshore blitt en del av Solstad-konsernet. Men dessverre har alt for mange sjøfolk og administrativt ansatte blitt permittert eller sagt opp, sier Nilsen, som peker på at administrerende direktør Lars Peder Solstad mener både 2017 og 2018 blir tøffe år for rederiet.
– Jeg har imidlertid stor tro på at rederiet manøvrerer seg trygt gjennom nedturen, og vil stå rigget som et enda bedre selskap når offshore-verdenen normaliserer seg igjen.
Som et resultat av at leverandør-bransjen innenfor offshore sliter, fikk vi like før jul nyheten om at Skude Industri var konkurs. 50 fast ansatte og mellom 60 og 70 innleide sto plutselig uten jobb. Det er fortsatt håp om at nye eiere kan komme på banen, og få til ny drift i Skudeneshavn. Bedriften hadde fått gode kontrakter som underleverandør til Johan Sverdrup- prosjektet på Aibel, men hadde ikke tilstrekkelig likviditet etter å ha tapt 40 millioner kroner de siste fire årene, sier Jarle Nilsen.

Ikke helsvart
Men selv om det er tøffe tider innen offshore, ser Karmøyordføreren mange bedrifter innen andre bransjer som gjør det bra.
– Et eksempel er FMC Biopolymer på Vormedal som har 20 % av verdensmarkedet på høykvalitet alginat. Fabrikken, som har produsert alginat av tare i mer enn 50 år, omsetter for mer enn 1 milliard kroner i året. Alginat er en viktig ingrediens både i matproduksjon og medisiner, samt en lang rekke andre produkter.

Gass til 250 millioner europeere
Norge er en energigigant i verdensmålestokk, og Gassco distribuerer hver dag naturgass til 250 millioner europeere. For andre år på rad satte de leveranserekord i 2016.
– Gassco fikk i fjor studiekontrakt for å utrede transport av CO2 med skip fra Østlandet til Vestlandet. Dette er et godt eksempel på at viktige nasjonale og internasjonale oppgaver som bidrar til å redde det globale klimaet kan utredes her på Karmøy, sier Nilsen, som peker på et annet stort klimaprosjekt som er under utbygging på Karmøy.
– Hydro på Karmøy er i gang med å bygge sitt pilotprosjekt til en verdi av 4,3 milliarder kroner på Håvik.
– På det meste vil rundt 500 personer være engasjert i byggefasen, mens piloten vil gi mellom 50 og 60 faste stillinger ved verket.
Pilotanlegget vil produsere 75.000 tonn aluminium i året, og dermed øke kapasiteten på Hydro Karmøy med 40 %. Men dette kan bli større enn som så. Dersom pilotprosjektet svarer til forventningene har Hydro gjort klar en tomt på anlegget til et fullskala anlegg som vil gi langt flere kompetansearbeidsplasser enn det verket har i dag, sier Karmøy-ordføreren, som ser lyst på framtiden selv om det er tunge tider offshore.
– Vi er et høyteknologisamfunn med mange bein å stå på. Derfor klarer vi å ri av stormen, sier ordfører Jarle Nilsen til Jobb & Næring.