Samarbeid mellom Bergen Risk og Saga Subsea på Gran Canaria. Fra venstre daglig leder Arild Nodland i Bergen Risk, Håkon Anglevik (Saga Subsea), Espen Lindvik (Saga Subsea) og Nigel Watson Clark (Bergen Risk). (Foto: Bergen Risk)

Haugesundselskapet Saga Subsea, med hovedbase på Killingøy i Haugesund, er i ferd med å gjøre suksess på Gran Canaria. Administrerende direktør Einar Tollaksvik i Saga Subsea sier til Jobb & Næring at den sentrale plasseringen Gran Canaria har i forhold til de viktigste rutene for internasjonale skipstrafikk, gjør beliggenheten perfekt for å etablere en tilsvarende baseaktivitet som den firmaet har på Killingøy.

Av: Odd-Atle Urvik

– Skip som kommer fra Nord Europa på vei til Sør Amerika eller langs kysten av Afrika, passerer ganske nær Kanariøyene. Det er derfor praktisk å anløpe Gran Canaria for å få om bord forsyninger og utstyr de trenger, sier Tollaksvik.
– Las Palmas er det sørligste havneområdet i Europa, og den er dessuten innenfor Schengen-området. I tillegg er det daglig mange flyforbindelser mellom Gran Canaria og en rekke flyplasser i Europa. Alt dette gjør at det er gunstig å legge baseaktiviteter hit, forteller Tollaksvik.

Nær Vest-Afrika
Den store offshoreaktiviteten utenfor Vest-Afrika har også åpnet opp et nytt marked. I samarbeid med bergensfirmaet Bergen Risk Solutions leverer Saga Subsea også sikkerhetsløsninger for å forhindre piratangrep. Sikringstiltakene som det er snakk om er omfattende. Noen tiltak skal hindre at pirater klarer å komme seg om bord på skipene, mens andre tiltak skal forhindre at besetningen tas som gisler i tilfelle pirater først har kommet seg om bord, sier Tollaksvik.
– De maritime sikkerhetsløsningene har særlig fokus på Nigeria og Vest-Afrika, og rederier blir anbefalt å gjennomgå en grundig sikkerhetsanalyse for området man skal operere i før man seiler. Analysen bør følges opp med sikringstiltak.
Med ordretørke i Nordsjøen setter mange norske offshorerederier kursen sørover for å delta i aktiviteten blant annet på den nigerianske sokkelen. Samarbeidet mellom Saga Subsea og Bergen Risk, som startet i høst, tok sikte på dette markedet. Allerede før året var omme var første fellesoppdrag gjennomført.
Mens Bergen Risk Solutions lager trusselvurderinger, prosjektanalyser og planlegger sikringstiltak, utfører Saga Subsea de fysiske tiltakene som skip bør ha for å operere i høyrisikoområdene.
Mye av samarbeidet foregår på Gran Canaria, og Saga Subsea etablerte seg her for et år siden. Der leverer de ROV-utstyr, leier ut personell, tar vedlikeholdsoppdrag og koordinerer mobiliseringer til oljeservicefartøy som er på vei til eller fra Vest-Afrika.
Saga Subsea-sjef Einar Tollaksvik ser frem til tettere samarbeid med de norske piratekspertene:
– De er hjernen, mens vi er hendene. Aktiviteten har ifølge Tollaksvik økt langt raskere enn planlagt.
– I løpet av det siste året har vi hatt flere oppdrag på Kanariøyene for norske skip som er på vei sørover på jobb. Vi budsjetterte med fire oppdrag i 2016, men har gjennomført femten prosjekt. Vi er godt fornøyd ettersom vi doblet omsetningen vår i fjor.
– Vi avsluttet året med en skikkelig solid jobb, noe som jo er veldig moro. I tillegg begynner vi også året med et større prosjekt på Gran Canaria. Med dette, pluss arbeid bekreftet hjemme i Norge, går vi egentlig inn i 2017 med den største ordrereserven vi har hatt i begynnelsen av et år, noen gang, sier Tollaksvik.
Siden det er i kundens interesse at alt er trygt, så blir ofte de ekstra kostnadene med piratsikring fordelt mellom kunde og rederi.

Razorwire som skal hindre pirater å komme om bord. (Foto: Espen Lindvik)
Razorwire som skal hindre pirater å komme om bord. (Foto: Espen Lindvik)

 

Administrerende direktør Einar Tollaksvik i Saga Subsea sier Gran Canaria er et perfekt sted for basen.
Administrerende direktør Einar Tollaksvik i Saga
Subsea sier Gran Canaria er et perfekt sted for
basen.

 

Under klargjøring av Skandi Seven var det hektisk aktivitet på Gran Canaria. Jobben ble først avsluttet på julaften.
Under klargjøring av Skandi Seven var det hektisk
aktivitet på Gran Canaria. Jobben ble først avsluttet
på julaften.