Egil Severeide Ansvarlig redaktør

«Kraften i en stor Vestlands-region mister vi ved å stå alene» Det nye Norge bygges nå. Rogaland har valgt å stå alene, mens Sogn og Fjordane og Hordaland blir til det nye «Vestlandet fylke». De to Agder-fylkene slår seg også sammen.

Egil Severeide
Ansvarlig redaktør

Bak skogene lurer Stortinget. Stortingspolitikerne KAN bruke tvang for å nå målet om å dele landet i ti regioner. Men det er ikke mange som tror de vil gjøre det. Hva betyr så dette for oss?
Uansett om Sogn og Fjordane hadde blitt med eller ikke, ville Haugalandet/Sunnhordland blitt et midtpunkt i et stort Vestlands- fylke. Nå blir vi en utkant i hvert vårt fylke. Men det trenger ikke å bli slik i praksis.
For det er nå en gang slik, at dette er streker på et kart. For oss i næringslivet betyr ikke grenser all verden, så lenge rammebetingelsene er de samme. Rogfast kommer om vi er ett eller to fylker. Om syv-åtte år kan vi kjøre til Stavanger på 50 minutter. Vi vil uansett bli et felles bo- og arbeidsmarked om vi tilhører Rogaland eller et større Vestlands-fylke.
Men politisk har jeg tro på et sterkt Vestland. Særlig kombinasjonen Hordaland/Rogaland. Her bor det snart en million mennesker. Vestlendingene har alltid hatt et olmt blikk mot makta i øst, som forvalter resultatet av alle verdiene vi skaper her vestpå. Sentraliseringskraften er uimotståelig. En sterk Vestlands-region ville ganske sikkert endret denne maktbalansen. Krav om utflytting av statsinstitusjoner og offentlige oppgaver fra Oslo-gryta ville blitt framført med betydelig større pondus.
Dette er en av grunnene til at næringsforeningene i aksen Bergen- Stavanger har flagget sin støtte til en stor Vestlands-region. Vi har mye å samarbeide om, og det vil gjøre arbeidet lettere om vi river ned noen gjerder. Som det står i vår felles uttalelse:
«Dette vil gjøre det lettere å løfte frem og synliggjøre den vestlandske verdiskapningen, regionens kompetanse, våre utfordringer og våre muligheter inn på den nasjonale, politiske scene.»
La det være sagt; Rogaland vil klare seg godt alene. Med sine 470.000 innbyggere ligger fylket tett opp til Kommunaldepartementets idealstørrelse på 500.000 innbyggere. Til sammenligning er folketallet i Hordaland og Sogn og Fjordane drøyt 620.000. Men kraften som ligger i en stor Vestlands-regionen mister vi ved å stå alene. Det burde våre fylkespolitikere ha tillagt vekt. Flertallet i Haugesund bystyre vil se nordover mot Bergen, dersom Rogaland blir eget fylke. Det høres underlig ut, for å si det forsiktig.