Avgangselever på ungdomsskolene som lurer på hva de skal velge på videregående, anbefales å ta turen til yrkesmessa i Sysco Arena på Frakkagjerd. Sammen med foresatte kan de blant annet høre inspirasjonsforedraget til den kjente basehopperen Karina Hollekim (bildet) , og hennes kamp for å bygge seg opp etter en alvorlig hoppulykke.

Yrkesmessen 2017 finner sted i Sysco Arena på Frakkagjerd tirsdag 17. og onsdag 18. januar, og vi venter at det totalt vil komme rundt 4000 besøkende på messen, forteller mulighetsutvikler i Haugaland skole – arbeidsliv, Ronny Sætre til Jobb & Næring.
– Storparten av de besøkende på Yrkesmessen vil være elever fra 10. klassene på ungdomskolene i Haugesundregionen, men i år som tidligere år har vi også et kveldsarrangement som er åpent for alle, og hvor vi særlig tar sikte på at flest mulig elever kommer sammen med sine foresatte.
Der byr vi på et gratis inspirasjonsforedrag med Karina Hollekim. Hun var internasjonalt kjent som basehopper, og var også en av verdens beste frikjørere på ski. Men i 2006 ble livet plutselig snudd på hodet da hun ble utsatt for en fallskjermulykke. På Yrkesmessen forteller hun sin gripende historie om å bygge seg opp i motgang, og om hvordan varmen fra omgivelsene støttet henne når hun skulle finne en ny mening med livet. Hør en gripende historie om å bygge seg opp i motgang, om varmen fra omgivelsenes støtte og om å finne en ny mening med livet, sier Sætre. Kveldsarrangementet har også informasjonsmøter for ulike utdanningsprogram som er viktig for foresatte å få med seg. I tillegg har vi selvsagt entusiastiske utstillere som vil gi sine råd, sier Sætre.

Tre bransjer hver
På dagtid tirsdag er det ventet mellom 1200 og 1300 elever, mens resten av elevene kommer på onsdagen.
– Yrkesmessen er delt opp i ulike bransjeverdener, og hver elev velger ut tre fagområder de er interessert i å vite mer om.

Disse bransjeverdenene kan elevene velge blant:
Økonomi, service & reiseliv
Sikkerhet, lov & rett
Undervisning, helse & omsorg
Marin, maritim, & offshore
Bygg & anlegg
Industriproduksjon & teknologi
Bil & transport
IT, energi & elektro
Kunst, kultur & media
Videregående utdanning

Ronny Sætre er svært fornøyd med å ha fått internasjonalt kjente Karina Hollekim til å holde inspirasjonsforedrag for elever og foresatte på Yrkesmessen i januar. Han oppfordrer foresatte til å ta med seg sine tenåringer på arrangementet.
Ronny Sætre er svært fornøyd med å ha fått internasjonalt kjente Karina Hollekim til å holde inspirasjonsforedrag
for elever og foresatte på Yrkesmessen i januar. Han oppfordrer foresatte til å ta med seg sine
tenåringer på arrangementet.

Sætres stilling som mulighetsutvikler er plassert i Haugaland Vekst. Det er kommunene i Haugesundregionen som eier yrkesmessen gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) og Sysco Arena er teknisk arrangør. HSA har som oppgave å koordinere ungdomsskolenes samarbeid med lokalt næringsliv og videregående opplæring, og vil være en viktig bidragsyter til helhetstenkning i forhold til skolefaget utdanningsvalg.
– Hovedmålet vårt er å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg. Et viktig element her er at vi i samarbeid med yrkes og utdanningsrådgiverne på skolene lar elevene i 9. og 10. klasse få informasjon om de forskjellige retningene utdanning de kan velge på videregående skole. Elevene besøker to ulike utdanningsprogram når de er på ungdomsskolen Målet er blant annet at elevene skal gjøre kunnskapsbaserte valg før de endelig velger utdanningsprogram, forteller Sætre.
Den årlige yrkesmessen, som også er et viktig element for å styrke ungdommens bevissthet rundt fremtidig utdannings- og yrkesvalg, arrangerer vi i nært samarbeid med de private opplæringskontorene på Haugalandet, Karrieresenteret, HSH og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen, sier Sætre.