Reduksjonen i flytrafikken skyldes en kombinasjon at færre utenlandsruter, og situasjonen i offshorenæringen. goTO-flyet til London (bildet) kompenserer noe av nedgangen.

Stavanger Lufthavn Sola og Haugesund Lufthavn Karmøy opplevde begge kraftig nedgang i passasjertallene i oktober sammenlignet med fjoråret. På Sola sank passasjertallet med 7,3 %, mens trafikken i Haugesund sank med 5,8 %..

Utlandstrafikken sank med 21 prosent i Haugesund og 12 prosent i Stavanger. Innlandstrafikken i Haugesund økte med 0,8 prosent, men i Stavanger var det en nedgang på 3,5 prosent. Nedgangen i Rogaland henger sammen med situasjonen i oljebransjen og et redusert rutetilbud utenlands.
Antall offshorepassasjerer synker fortsatt kraftig, og var ned 20,6 prosent i oktober. Totalt var det også en nedgang i antall flybevegelser på Avinors lufthavner med 1,7 prosent sammenlignet med oktober i 2015, litt over årstallene som viser en foreløpig nedgang på 1,3 prosent.