Disse ønsker fortgang i arbeidet med en vintersikker E134: Fra venstre Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Egil Severeide (HN), rådgiver Odd Henry Dahle og Børge Skårdal (Haukelivegen AS)

Regioner og næringsliv på Sørvestlandet og i Telemark mobiliserer tungt for å få framskyndet byggestart for tunnel mellom Seljestad og Røldal.

E134 Haukelivegen AS, Haugesundregionens Næringsforening (HN) og Haugaland Vekst har samlet hele landsdelen bak et kraftfullt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og departementet, der hovedbudskapet er krystallklart: Tunnelprosjektet Seljestad-Røldal må skyves fram fra andre til første periode av Norsk Transportplan.
– I dag ligger det i beste fall an til byggestart for dette prosjektet rundt 2022/2023. Vi vil at byggearbeidet skal starte tidligere. I forhold til planlegging er 2020/2021 høyst realistisk. Det haster å komme i gang med bygging av vintersikker veg over Haukeli, og Seljestad-Røldal er vår førsteprioritet, sier initiativtakerne Børge Skårdal, Egil Severeide og Tormod Karlsen.
– NTP skal behandles i Stortinget neste vår, og det er viktig at det er samsvar mellom de konklusjonene som ble trukket i Øst-Vest utredningen i 2014 og prioriteringen i NTP. Det er det ikke i dag. E134 er i følge utredningen den klart mest lønnsomme traseen, og det må vise igjen i de politiske prioriteringene, mener de tre.
Oppslutningen rundt E134 som en av to hovedtraseer mellom øst og vest-Norge er blitt betydelig. Hordaland, Rogaland og Telemark fylkeskommuner anbefaler traseen og næringorganisasjoner, kommuner og regioner ønsker sterkt at prosjektet skal realiseres.
– Denne mobiliseringen viser den sterke posisjonen E134 har. Nå må den følges opp med politiske beslutninger som gjør at arbeidet med en vintersikker øst-vest forbindelse kan starte tidlig i første periode av NTP, sier de tre initiativtakerne.